Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In dit nummer:     

Een verhelderende kijk in het duistere verleden
B. Vrancken en S. Lequime
Doorheen de geschiedenis hebben verschillende virussen de sprong van dier naar mens gemaakt. Alleen al in deze eeuw hebben we al we te maken gehad met uitbraken van ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS-CoV-1), influenza
(H1N1pdm), chikungunya, Zika, Ebola en dit jaar worden we opnieuw geconfronteerd met een pandemie (SARS-CoV-2).
Langer geleden maakten het mazelenvirus, de Spaanse griep uit 1918 en HIV deze sprong. Telkens doet dit vragen rijzen over de
opkomst en verspreiding van deze pathogenen. Echter, als hun oorsprong niet recent is kan hun origine moeilijk te achterhalen zijn op basis van alleen hedendaagse stalen.

‘Bescherm jezelf en anderen’
Dr. ir. M. Jonges
Ruim een eeuw geleden, raasde de dodelijke tweede golf van de Spaanse griep over onze planeet, welke in afwezigheid van antibiotica en vaccins meer slachtoffers maakte dan de Eerste Wereldoorlog. De naam van deze grieppandemie ontstond omdat oorlogvoerende landen geen griepnieuws in hun kranten wilden, terwijl de pers in neutraal Spanje openlijk over de desastreuze effecten van deze pandemie berichtte. Het zou nog twee decennia duren voordat het eerste griepvaccin beschikbaar was.

Karakterisatie van SETD1A haploinsufficiëntie in mens en Drosophila definieert een nieuwe neurobiologische ontwikkelingsstoornis
M. Schepens, M. Ruiterkamp-Versteeg, J. Kummeling, R. Pfundt, T. Kleefstra
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen omvatten een heterogene groep stoornissen waaronder o.a. verstandelijke beperking en autisme spectrum stoornissen vallen. Ca. 1 op de 200 tot 450 kinderen wordt geboren met een genetische afwijking die een ontwikkelingsstoornis veroorzaakt. Recente exoom sequentie studies hebben aangetoond dat defecten in histon methyltransferases in grote mate bijdragen aan ASS en ID. HMTs zijn enzymen die de transfer van één of meerdere methylgroepen aan lysine en arginine residuen van histon eiwitten catalyseren, voornamelijk het histon H3 en H4 eiwit. Eén van de genen betrokken bij deze histon methylatie is SETD1A.

En verder:

103 Hiv diagnostiek bij PrEP gebruik
114 Cellen tellen, van microscoop tot straatje
117 Casus klinische chemie-hematologie
119 Van het bestuur
121 Tarieven lidmaatschap 2021
121 Petitie
122 Vaste prik
124 Wist je dat.........
124 Algemene Leden Vergadering
125 NVML congressen en cursussen
125 Cursus Hoofdpijndossiers in de beenmergdiagnostiek
126 CIC
126 Cao nieuws
126 Opleidingen
127 Agenda