Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk voor 1 november per post of e-mail. Omdat niet al het communicatieverkeer probleemloos verloopt, adviseren wij om altijd naar een ontvangstbevestiging te vragen. Bij geen respons is het bericht niet bij de NVML aangekomen.