Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Op 3 november hebben de FNV en andere vakbonden weer overlegd over een nieuwe cao die op 1 januari 2024 van start moet gaan. De gesprekken blijven tot nu toe verkennend, maar de FNV dringt aan op concrete resultaten.