Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De besturen van de NVML en de VAP hebben, nadat er veel werk verzet is door de diverse themagroepen en de stuurgroep, een definitief voorstel voor de uitwerking van de integratie aan de leden. Wij zijn deze betrokken leden zeer dankbaar voor hun inzet en kritische inbreng in het geheel. Nu zijn de leden aan zet.  Achter het ledenscherm, zichtbaar na inloggen, pagina ledenservice, vind je het document met de voorgenomen besluiten en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor de leden en voor de vereniging.

Alle NVML- en VAP- leden ontvingen op donderdag 23 januari een e-mail met daarin meer informatie en een uittreksel van de voorgenomen besluiten.
Aan de leden waarvan geen e-mailadres geregistreerd is, is een brief gestuurd.

Op donderdag 6 februari om 06:00 uur start een referendum waarin de leden zich kunnen uitspreken voor of tegen dit voorstel. Ook een blanco stem is mogelijk, deze wordt meegeteld als uitgebrachte stem. Het referendum sluit op maandag 10 februari om 18:00 uur. Je krijgt bij het referendum ook de mogelijkheid om kritieke punten aan te geven die later in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in april (VAP) en mei (NVML) van dit jaar besproken worden. Als lid van de NVML heb je nog een stem op de ALV in mei over de voorgestelde veranderingen m.b.t. de financiën, de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de VAP worden in 3e kwartaal van 2020 individueel benaderd om akkoord te gaan met de overgang van ieders lidmaatschap naar de NVML. Wij hopen zo tot een breed gedragen integratie te komen waarbij er per 1 juni 2020 een wederzijds akkoord is en per 1 januari 2021 de geïntegreerde vereniging een feit is.

namens de besturen en de stuurgroep

Sjef van Gaalen


December 2019

Maandag 9 december hebben beide besturen, van VAP en NVML, hun fiat gegeven aan het samenwerkingsplan.

Dit plan is de afgelopen maanden voorbereid door een aantal themagroepen (info themagroepen). Deze groepen hebben zich gebogen over onderdelen van de samenwerking, zoals financiën, communicatie, HR en IT. De uitkomsten van al deze groepen zijn samengevat in een schematisch plan.
Gedurende de koemnde maand wordt dit overzicht uitgeschreven tot een beknopt en leesbaar geheel. Ergens rond medio januari zal dit plan aan de NVML-en VAP-leden gepresenteerd worden. Daarna mogen deze leden zich uitspreken in een (digitaal) referendum.

Beide besturen zijn zeer verheugd dat dit punt bereikt is: hier is het afgelopen jaar door tientallen actieve leden heel hard aan gewerkt!

Voor leden: lees ook de bestuurscolumn in Analyse 6 en in VAPvisie van VAP-voorzitter Sjef van Gaalen.