Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

26 november

De leden van de vakbonden zijn akkoord gegaan met het gesloten onderhandelaarsakkoord, waarmee dit nu definitief is.

Lees het nieuwsbericht hierover op de website van FNV Zorg & Welzijn.

Voor gedetailleerde informatie zie hier onder.


12 november 2021

Er is een onderhandelaarsakkoord gesloten, nu door alle vakbonden. De leden van deze vakbonden worden momenteel geraadpleegd of zij kunnen instemmen met dit akkoord.

Afgesproken is onder meer:
- alle salarisschalen van (onder andere) de functiefamilie Analytisch (zowel de diagnostiek als de research) krijgen er per 1 augustus 2021 3,5% salaris bij (structureel, in januari in één keer uit te betalen met terugwerkende kracht);
- idem per 1 januari 2022 een verhoging van 3,5%;
- per 1 januari 2022 worden de schalen 7 t/m 10 verlengd met 2 periodieken; zit je al een jaar of langer in je laatste periodiek, dan krijg je de nieuwe periodiek er per 1 januari 2022 bij; en op 1 januari 2023 de tweede periodeik extra.
Voor de overige afspraken zie onderstaande documenten.

pdf FNV Nieuwsbrief over het akkoord. (55 KB)

Lees hier het onderhandelaarsakkoord. 

Naast algehele salarisverhoging is er ook een verbetering afgesproken voor de salarissen van de middengroepen (schaal 7 t/m 10), waaronder die voor de functiefamilie Analytisch - zie pag. 3 van het akkoord.
Lees  hier de uitwerking voor de salarissen van de middengroepen.


Begin november

Werkgevers en bonden gaan binnenkort opnieuw overleggen.

Lees het 4-bonden-persbericht hierover.


Ondanks het feit dat hier heel weinig bekendheid aan is gegeven, hebben de werkgevers in de umc's (NFU) een akkoord gesloten met slechts één partij, NU'91. 

Regel is dat als één partij de cao ondertekent, deze geldig is voor deze hele sector.
De andere vakbonden zijn hierover zeer verantwaardigd, er is een brief gestuurd aan de NFU.

Lees HIER deze brief.
De vakbonden die hun handtekening hebben gezet onder deze brief, zijn voorlopig van plan om door te gaan met actievoeren.

Op de website van de NFU kun je het cao-akkoord lezen dat is afgesloten met alleen NU'91.


26 oktober 2021

Er is een tweede actiedag geweest op deze dag, voor een beter cao.
Er doen deze keer 279 afdelingen mee aan de 24-uurs zondagsdiensten, waaronder ook veel laboratoria.

Voor meer informatie zie de links hieronder.


29 september 2021

De actiedag in 7 umc's was een groot succes, met veel aandacht in de media.

Voor foto's en verslagen van deze dag kijk op https://www.facebook.com/CAOUMC/     en  de website van     FNV Zorg & Welzijn    


16 september 2021

De voorbereidingen  voor een actiedag op dinsdag 28 september zijn in volle gang. In alle acht umc's gaan meerdere afdelingen een zondagsdienst draaien.
Gaat jouw afdeling / laboratorium ook meedoen?
Dat kun je navragen bij het actiecomité in jouw umc.

Of kijk op de website van FNV Zorg & Welzijn.


2 september 2021

De werkgeversorganisatie van de umc's, de NFU, heeft gereageerd op het ultimatum met een zogenaamd 'eindbod' .

Lees hier de reaktie van FNV Zorg & Welzijn.

De bijeenkomsten in de umc's (zie onder) en voorbereiding voor een 'zondagsdienst' op 28 september gaan voorlopig door.


Augustus 2021

Op 23 augustus hebben de vakbonden de werkgevers (NFU) een ultimatum gestuurd.
Mocht hierop voor 6 september geen positieve reactie komen, dan worden er vanaf 8 september informatiebijeenkomsten georganiseerd in alle Umc''s.

pdf Lees hierover de informatiebrief van de vakbonden (165 KB)

Ter informatie ook nog het  pdf laatste bod van de vakbonden van 24 juni. (633 KB)


Juli 2021

De onderhandelingen liggen stil. De vakbonden overwegen om een ultimatum te stellen aan de werkgevers.
Wordt dit afgewezen dan is het mogelijk dat er komend najaar acties volgen.

pdf Lees hierover de FNV Nieuwsbrief 1 juli 2021 (132 KB)


Juni 2021

Lees de pdf Nieuwsbrief cao umc van FNV Zorg & Welzijn (435 KB) (vanaf 4 juni).


Mei 2021

Na maanden pas op de plaats heeft er, op initiatief van de FNV en de andere bonden, op 20 mei jl. een herstart plaatsgevonden van het overleg voor een nieuwe cao voor alle umc-medewerkers.

  pdf Lees de Nieuwsbrief van FNV Zorg & Welzijn hierover. (417 KB)


Maart 2021

Onderhandelingen (tijdelijk?) gestopt: tijd voor overleg & actie?

Helaas zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao umc gestopt.

Lees hierover het volgende bericht van FNV Zorg & Welzijn: pdf Werkgever houdt vast aan nullijn - voorlopig geen uitzicht op cao voor umc werknemers. (69 KB)


Februari 2021

Oproep tot bijwonen digitale actievergadering.

De FNV roept op tot het bijwonen van een digitale bijeenkomst op 9 maart as, waarin de vakbond iedere umc-medewerker (dus ook niet-leden) wil informeren, vragen beantwoorden. Maar ook doorpraten over hoe nu verder.

Klik voor meer informatie op:  pdf Wil jij een loonsverhoging doe dan mee. (110 KB)


Op 4 februari hebben werkgevers een 'integraal bod' gedaan. Lees hieronder de reactie van de vakbonden.

"De FNV heeft vernomen dat het (eerste) integrale bod van vrijdag 4 februari jl. niet alleen aan de betrokken werknemersorganisaties is gestuurd, maar dat de werkgever deze ook heeft gepubliceerd op het intranet.
In een lijvig document valt te lezen wat de NFU voorstelt om te komen tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Misschien hebben jullie er al kennis van genomen.
De FNV en de andere bonden gaan zich gezamenlijk beraden op de voorstellen. Dit zullen wij doen op basis van onze inzet, daarna zal er volgens afspraak een reactie komen aan de werkgevers.
Op 23 februari wordt het cao-overleg op basis van de reacties van partijen hervat. Een reserve datum is 12 maart."

De FNV en ook de andere bonden hebben na een uitvoerige ledenraadpleging hun inzetten bepaald.
Voor de FNV geldt:
- Een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers van het umc, ongeacht de functie waarin men werkzaam is.
- Een goed generatiebeleid voor jong en oud.
- Uitwerking van het pensioenakkoord, ofwel eerder stoppen met werken als basis van de RVU-regeling.
- Afspraken maken over een paritair objectief functiewaarderingssysteem.
- Verlaging van de werkdruk door aanvullende afspraken op het terrein van arbeids- en rusttijden.

Zie voor de volledige inzet van de FNV: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/11/inzet-voor-de-nieuwe-cao-umc


Januari 2021

Er zijn in middels enkele onderhandelingsrondes geweest. Lees hierover het pdf gezamenlijke-bonden bericht. (127 KB)


De enquete waarin je je mening over de inzet voor een nieuwe cao kwijt kon, is breed ingevuld. Samen met de inbreng vanuit de Branche AdviesRaad umc's (met daarin actieve vakbondsleden uit de sector, ook de NVML neemt daaraan deel) heeft dit geresulteerd in een inzet voor de komende cao-besprekingen. Deze zullen naar verwachting eind november starten.

Zie https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/11/inzet-voor-de-nieuwe-cao-umc 

FNV Zorg & Welzijn heeft een vergelijking gemaakt tussen de wensen van de vakbond en de wensen van de werkgever (NFU) zie pdf vergelijking wensen cao umc (182 KB) .