Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De enquete waarin je je mening over de inzet voor een nieuwe cao kwijt kon, is breed ingevuld. Samen met de inbreng vanuit de Branche AdviesRaad umc's (met daarin actieve vakbondsleden uit de sector, ook de NVML neemt daaraan deel) heeft dit geresulteerd in een inzet voor de komende cao-besprekingen. Deze zullen naar verwachting eind november starten.

Zie https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/11/inzet-voor-de-nieuwe-cao-umc 

FNV Zorg & Welzijn heeft een vergelijking gemaakt tussen de wensen van de vakbond en de wensen van de werkgever (NFU) zie pdf vergelijking wensen cao umc (182 KB) .