Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Cao umc vernieuwt: enquête geopend

De cao umc wordt vernieuwd in 2021, vul nu de enquete in!

De vakbond FNV Zorg & Welzijn komt graag te weten wat er leeft onder de achterban als het gaat om arbeidsvoorwaarden in de universitaire medische centra.
Daartoe is nu een enquete geopend, in te vullen door leden en niet-leden van zowel FNV als NVML. De resultaten van deze enquete worden gebruikt bij de voorbereiding van de cao-besprekingen.

De NVML heeft een samenwerkingsovereenkomst met de FNV en is zo betrokken bij de totstandkoming van de cao's in de zorg.

De enquete is geopend t/m 4 oktober.

Link naar de enquete .