Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

11 januari 2022

Persbericht 3 bonden:

"De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief gestuurd, waarin ze een ultieme poging doen om tot een nieuwe cao Ziekenhuizen te komen. De vakbonden stellen voor om het vastgelopen overleg te hervatten onder begeleiding van een bemiddelaar. Als de NVZ niet wil ingaan op deze handreiking, dan worden collectieve acties - zoals in het najaar in de universitaire ziekenhuizen - onvermijdelijk om tot een nieuwe cao te komen.

Ruim 200.000 werknemers van de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra wachten al meer dan een half jaar op een nieuwe cao. Op de dag voor kerst hebben de vakbonden juist op verzoek van de NVZ nog onderhandeld met als doel om voor de kerst tot een akkoord te komen. Maar na 7 overlegrondes liggen de voorstellen van de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te ver uit elkaar. Met name op het onderwerp loonsverhoging is het overleg geklapt.

Loonsverhoging onder inflatieniveau

De NVZ stelde een structurele loonsverhoging van 1,75% met een bodem van 70 euro voor en een eenmalige uitkering van 250 euro over anderhalf jaar tijd. Daarbij zou de loonsverhoging ingaan per juli 2022, anderhalf jaar na de laatste loonsverhoging. De vakbonden noemen de loonsverhoging een fooitje voor al het harde werk dat het ziekenhuispersoneel verzet. Het ligt ver onder inflatieniveau en valt niet te rijmen met wat er allemaal van de ziekenhuiswerknemers gevraagd wordt. Nog nooit eerder waren het (langdurig) ziekteverzuim, het personeelstekort en de werkdruk zo hoog als de afgelopen jaren. Voor veel werknemers voelt het voorstel van de NVZ als een trap na."

De NVZ heeft tot 24 januari om te reageren op de handreiking van de vakbonden om een bemiddelaar aan te stellen.

pdf Brief ultimatum 4 bonden aan NVZ (139 KB)


3 januari 2022

Helaas is het niet mogelijk gebleken om een akkoord te sluiten, vlak voor de kerstdagen......De vakbonden beraden zich nu op verdere stappen.
Dat is jammer, want in de dagen vóór het overleg waren de voortekenen goed.

‘We zijn buitengewoon teleurgesteld’, zegt Elise Merlijn die namens FNV Zorg & Welzijn onderhandelt. ‘De 200.000 hardwerkende ziekenhuismedewerkers worden afgescheept met een loonsverhoging van 1,75% met een bodem van 70 euro en eenmalig 250 euro in anderhalf jaar tijd. Dat ligt ver onder de geschatte inflatiecorrectie van 3,8% in 2022. Hoe serieus waardeer je als werkgever dan jouw eigen werknemers die dag en nacht klaar staan om tijdens een pandemie harder te werken dan ooit? Moeten zij nu serieus eerst actie gaan voeren voor betere arbeidsvoorwaarden? We hadden ze heel graag een ander kerstgeschenk gewenst!’.


23 december 2021

De onderhandelaars zitten dicht bij een akkoord: er is nog een vergadering op vrijdag 24 december.
Mocht hier eventueel een akkoord gesloten worden,dan kun je dit lezen op de website van FNV Zorg & Welzijn, scroll omlaag naar 'actueel' .

Berichtgeving hierover op deze plek gebeurt weer na het kerstreces van de NVML, na 3 januari 2022.


9 december 2021

De onderhandelingsronde van 8 december heeft nog geen resultaat opgeleverd. Op 17 december is er nog een overleg.

  pdf Lees de 5-bonden-nieuwsbrief. (146 KB)


November 2021

Er zijn enkele onderhandelingsrondes geweest, tot nu toe zonder concreet of zichtbaar resultaat. Op 8 december is de (voorlopig) laatste bijeenkomst tussen werkgevers en vakbonden gepland.

pdf Lees de Nieuwsbrief van 16 november 2021 (127 KB)


Medio juli 2021

Inmiddels is er twee maal overlegd over de vernieuwing van cao Ziekenhuizen. er zijn nog geen resultaten geboekt, vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er na de zomervakantie verder overlegd gaat worden.

pdf Nieuwsbrief FNV Zorg & Welzijn juli 2021 (426 KB)


15 juni 2021

Helaas is er nog geen zicht op het starten van de onderhandelingen; de vakbonden willen graag starten, maar er is nog geen afspraak.

In de tussentijd dreigt er een regeling af te lopen, de 'verschoven-dienst-toelage. Deze is nu wel verlangd, zie het bericht van de vakbonden: 

  pdf Verschoven-dienst-toelage verlengd. (92 KB)


29 april 2021

De definitieve inzet van FVV Zorg & welzijn voor de cao-onderhandelingen is bekend!

Lees hier de   pdf Nieuwsbrief (432 KB) die naar FNV-leden is gegaan plus de   pdf definitieve inzet voor de onderhandelingen. (439 KB)


Juni 2020 

Enige tijd geleden hebben vakbonden en NVZ afspraken gemaakt over speciale uitzonderingen die in het kader van de corona-epidemie mochten gelden onder de cao Ziekenhuizen. Met ingang van nu zijn deze gestopt en gelden de gewone cao-regelingen weer.

Dat betekent onder meer:

  • Geen 12-uurs diensten meer;
  • Bereikbaarheidsdiensten op een vrije dag zijn niet conform de cao: als je vrij bent, ben je vrij;
  • De werkgever kan niet langer van medewerkers vragen andere werkzaamheden erbij te verrichten;
  • Roosters dienen conform de cao te worden gepubliceerd.

Lees hierover meer in dit pamflet van de vakbonden.