Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Enige tijd geleden hebben vakbonden en NVZ afspraken gemaakt over speciale uitzonderingen die in het kader van de corona-epidemie mochten gelden onder de cao Ziekenhuizen. Met ingang van nu zijn deze gestopt en gelden de gewone cao-regelingen weer.

Dat betekent onder meer:

  • Geen 12-uurs diensten meer;
  • Bereikbaarheidsdiensten op een vrije dag zijn niet conform de cao: als je vrij bent, ben je vrij;
  • De werkgever kan niet langer van medewerkers vragen andere werkzaamheden erbij te verrichten;
  • Roosters dienen conform de cao te worden gepubliceerd.

Lees hierover meer in dit pdf pamflet van de vakbonden. (189 KB)

 juni 2020