Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De Branch Advies Raad Ziekenhuizen, waar de NVML ook in deel van uitmaakt, zal de definitieve inzet binnenkort vaststellen.

In de tussentijd heeft de FNV een peiling gedaan, lees de uitkomsten in deze pdf Nieuwsbrief van de FNV. (615 KB)  

April 2021


Juni 2020 

Enige tijd geleden hebben vakbonden en NVZ afspraken gemaakt over speciale uitzonderingen die in het kader van de corona-epidemie mochten gelden onder de cao Ziekenhuizen. Met ingang van nu zijn deze gestopt en gelden de gewone cao-regelingen weer.

Dat betekent onder meer:

  • Geen 12-uurs diensten meer;
  • Bereikbaarheidsdiensten op een vrije dag zijn niet conform de cao: als je vrij bent, ben je vrij;
  • De werkgever kan niet langer van medewerkers vragen andere werkzaamheden erbij te verrichten;
  • Roosters dienen conform de cao te worden gepubliceerd.

Lees hierover meer in dit pdf pamflet van de vakbonden. (189 KB)

 juni 2020