Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Vragen over Covid-19 op de werkplek en vaccineren.

Vakbond FNV heeft informatie over hoe het beste om te gaan met Covid-19 op de werkplek en over vaccineren.
NVML-leden kunnen hierover meer lezen, na inloggen, op de ledenpagina's op de speciale Corona-pagina.

Petitie Zorgbonus

Op dinsdag 1 december om 13 uur is onze petitie, samen met die van enkele andere beroepsorganisaties, digitaal aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie VWS door onder andere voorzitter Els Wester. Zij mocht, samen met Remko ter Riet, voorzitter van de NVAM (anesthestie-medewerkers) de Tweede Kamer commissie VWS enkele minuten (digitaal) toespreken.

Screeenshot Els 1 12 2020    Screenshot Els klein    


November 2020

In september is de NVML een petitie gestart om biomedisch laboratorium­medewerkers (analisten, bloedafname- en preanalyse medewerkers) in aanmerking te laten komen voor de zorgbonus. Ruim 11.000 handtekeningen zijn al binnen. Heb je nog niet getekend … de petitie staat nog open (zie onder)!

Daarnaast hebben we via dit bericht en via een e-mailbericht aan alle leden, opgeroepen om je werkgever te vragen om bij het aanvragen van de zorgbonus rekening te houden met het extra werk dat in de laboratoria is verricht. Veel werkgevers hebben hier al rekening mee gehouden: zij meldden dat de zorgbonus in principe zou worden aangevraagd voor alle beroepen,

Inmiddels is het 1 november geweest, de datum waarop de bonusaanvraag namens de werkgevers binnen moest zijn bij het ministerie. Wat is nu de stand van zaken?

De NVML heeft niet stilgezeten in de tussentijd: zo is er op 6 augustus jl. een brief naar minister de Jonge gegaan om aandacht te vragen voor het ontbreken van onze beroepsgroep op de contourenlijst.

Verder zijn we bezig geweest om een afspraak te maken met een politicus, om de petitie-handtekeningen aan te bieden. We hopen de handtekeningen één dezer dagen te kunnen overhandigen, en zo extra aandacht te vragen voor de inspanningen in coronatijd van onze beroepsgroep.

Eind oktober hebben de  beroepsverenigingen NVMBR (röntgenlaboranten, LVO (operatie-assistenten), NVAM (anesthesiemedewerkers) en de NVML hun krachten gebundeld. Er is een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer commissie verzonden om aandacht te vragen voor de petities die pleiten voor een toekenning van de zorgbonus (voor NVML-leden: deze brief staat achter het ledenscherm, op de speicale corona-pagina).

Hoe nu verder: met de beroepsgroepen NVMBR, LVO en NVAM trekken we gezamenlijk op. We bundelen alle handtekeningen, gezamenlijk zijn er zo’n 35.000 handtekeningen, en bieden deze aan namens de paramedische beroepen. Tevens zullen we via sociale media een campagne starten. Daar kunnen de mensen echt zien hoe het er aan toe gaat in de frontlinie, direct meekijken over de schouders van de zorgprofessionals. Wordt vervolgd!


Bericht van september 2020 

Op 19 september zijn de lijsten bekend geworden van de zorgmedewerkers die wel en geen recht hebben op een zorgbonus.

ONZE BEROEPSGROEP STAAT OP DE LIJST DIE GEEN RECHT HEEFT OP DIE BONUS!

Dat terwijl velen van jullie extra gewerkt hebben, met infectieus patiëntmateriaal, met mogelijk niet altijd de juiste en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarom hebben de besturen van NVML en VAP besloten om een petitie te starten, die aangeboden zal worden aan de minister van VWS.

Teken nu die petitie, en vraag zo veel mogelijk collega's om dat ook te doen!


Ook familie en vrienden mogen deze petitie ondertekenen: hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe sterker we staan!

GA NAAR DE PETITIE

Houd ook in je eigen organisatie een vinger aan de pols: vanaf 1 oktober worden de lijsten met degenen die in aanmerking komen voor de bonus verstuurd naar het ministerie.
Vraag hoe jouw werkgever omgaat met deze lijsten: steeds meer werkgevers geven aan dat ze de bonus zullen aanvragen voor ALLE zorgmedewerkers (onder andere: Jeroen Bosch ziekenhuis; Gelre ziekenhuizen, Isala, Amphia, Albert Schweitzer ziekeknhuis......wie volgt?)

Ook de vakbonden gaan voor een bonus voor alle zorgmedewerkers.

Link naar lijsten van zorgbonus website minsterie VWS