Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Door het samengaan met de VAP in 2021 was de oorspronkelijk naam van het vakblad, Analyse, al tijdelijk gewijzigd in VAPvisie-Analyse.
Afgesproken was dat het blad begin 2022 een definitieve nieuwe naam zou krijgen: en dat is geworden AnalyseVisie. 

Cover april 2022Daarnaast is per dit nummer de vormgeving geheel vernieuwd. De nieuwe eindredacteur, Susanne Hellendoorn, heeft deze vernieuwing begeleid, samen met de vormgever, Interface Communicatie. Het nieuwste nummer van het blad wordt op dinsdag 5 april verzonden naar NVML-leden en zal vanaf 6 april voor alle leden op de website te lezen zijn (archiefpagina, na inloggen als lid).