Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Door het samengaan met de VAP in 2021 was de oorspronkelijk naam van het vakblad, Analyse, al tijdelijk gewijzigd in VAPvisie-Analyse.
Afgesproken was dat het blad begin 2022 een definitieve nieuwe naam zou krijgen: en dat is geworden AnalyseVisie. 

Cover april 2022Daarnaast is per nummer 2 (april) de vormgeving geheel vernieuwd. De nieuwe eindredacteur, Susanne Hellendoorn, heeft deze vernieuwing begeleid, samen met de vormgever, Interface Communicatie.