Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

 

Dezse module is één van de ruim 30 e-learning modules die de NVML de afgeloppen jaren ontwikkeld heeft.

Voor meer informatie over de NVMl e-learning (voor individuen en laboratoria) zie https://www.nvml.nl/opleiding/e-learning#all