Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen


Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met vier opleidingsinstituten:

· Coimbra Gezondheidsschool (Portugal)
· Universiteit van Göteborg (Zweden)
· Wien University Campus of Applied Science (Oostenrijk)
· Technologische Universiteit Dublin (Ierland)
En
· De Europese Vereniging voor Beroepen in Biomedische Wetenschappen (EPBS)

De doelstellingen van de MARBLE zijn:

· Toegang bieden tot specialistisch postdoctoraal onderwijs in biomedische wetenschappen in de EU, de Europese dimensie van biomedische wetenschappen en haar identiteit vergroten, specialisaties in biomedische laboratoriumwetenschappen harmoniseren en ondersteunen;
· Het programma zal studenten in staat stellen hun specialistische kennis te vergroten, de mobiliteit van afgestudeerden te bevorderen en postdoctorale biomedische wetenschappers voor de markt in heel Europa te leveren;
· Het bevorderen en ontwikkelen van geavanceerde kennis van opkomende ontwikkelingen in klinische laboratoriumgeneeskunde en toepassing van onderzoeksmethoden;
· Levenslang leren en mobiliteit van de BioMedisch Laboratoriummedewerker (verder te noemen: BMS, BioMedical Scientist) in Europa realiseren;
· De kwaliteit en efficiëntie van specialistische opleiding en training van BMS in Europa te verbeteren;
· Harmonisatie van geavanceerde competenties mogelijk maken;
· Creativiteit en innovatie bevorderen bij het geven van onderwijs en opleiding van biomedisch wetenschappers;
· Het partnerschap tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen versterken

 

Naar verluidt is deze opleiding ook toegankelijk voor HBO-ers.

Voor meer informatie en opgave kijk op:|

https://www.estescoimbra.pt/index.php/candidato/candidaturas-a-mestrados/mestrado-europeu-em-ciencias-biomedicas-laboratoriais/marble-english/