Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de laboratoria in de Nederlandse ziekenhuizen. En ook komende jaren zal er nog veel veranderen. De hbo-analist heeft  te maken met nieuwe geavanceerde technieken en apparatuur, complexe werkwijzen, automatisering, schaalvergroting, strengere kwaliteitseisen (ISO 15189), dataverwerking, etc..

Volgens de NVML voldoen daarom vaak de huidige functiebeschrijvingen niet meer. De NVML heeft het initiatief genomen om al deze veranderingen te verwerken in een nieuwe functiebeschrijving voor de medisch analist op hbo-niveau. Belangrijke items daarin zijn dat de analist niet meer alleen  bezig is met eigen analyses, maar meedenkt en – ontwikkelt  op diverse onderzoeksgebieden.  Van iedere hbo-er zal gevraagd  worden om voortdurend in te zetten op hoge kwaliteit als het gaat om  het produceren van  onderzoeksresultaten en van vernieuwingen in techniek en apparatuur.

In de nieuwe functiebeschrijvingen zijn deze items verwerkt. Dit betekent dat de afzonderlijke gezichtspunten ook op een hoger niveau beschreven zijn, en gewaardeerd kunnen worden. En uiteindelijk moet deze nieuwe functiebeschrijving ertoe leiden dat de functie van medisch analist op HBO-niveau ingedeeld wordt in schaal 50; daarnaast is een functiebeschrijving gemaakt voor een wat lager niveau op schaal 45.

Daarnaast is er een ontwikkeling dat de verschillende gespecialiseerde laboratoria (klinisch-chemisch, medisch-microbiologisch en histo-pathologisch) steeds meer qua werkzaamheden naar elkaar toegroeien, door onder andere moleculaire technieken. Daarom voldoet naar mening van de NVML één brede functiebeschrijving voor alle differentiaties. Een aparte functiebeschrijving voor de klinische chemie, voor de medische microbiologie of de pathologie is dan niet meer nodig. Natuurlijk is het altijd mogelijk om eigen accenten aan te brengen in de voorbeeld-functiebeschrijving.  

Misschien is nu een goed moment om deze functiebeschrijving onder de aandacht te brengen van uw leidinggevende? U kunt hier vinden:

-   pdf het begeleidende artikel uit Analyse 6/2015 (197 KB)

- document de functiebeschrijving in schaal 50 (26 KB)
 
- document d (23 KB) document e functiebeschrijving in schaal 45 (23 KB)

Heeft u vragen? Of heeft u al ervaringen met deze voorbeeld-functiebeschrijvingen? Wij horen het graag! (via nvml@nvml.nl , onderwerp: FWG50).

NVML Werkgroep FWG50/45