Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Haar poster had als onderwerp 'De meerwaarde van azijnpreparaten'.tn Larissa met Els

Larissa, die dit jaar afstudeert aan het Rijn IJssel college, heeft tijdens haar afstudeerstage onderzoek gedaan naar het gebruik van azijnzuur voor bloedpreparaten.

Zoals zij zelf haar onderzoek samenvat: "Preparaten van celmaterialen kunnen slecht tot niet beoordeelbaar zijn door de aanwezigheid van veel bloed en/of geringe celrijkdom. Bloed maskeert de diagnostische cellen en hecht soms minder goed aan het objectglaasje. Ook kan een surfactant aanwezig zijn. Deze neerslag van eiwitten bedekt de beoordeelbare cellen.Door toevoeging van azijnzuur (2,5%) aan de celmaterialen lossen erytrocyten op, blijven cellen beter plakken en valt surfactant uiteen, waardoor de celopbrengst mogelijk bevorderd wordt."

Zij heeft dit onderzoek gedaan op de laboratoriumafdeling klinische pathologie van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen.

Larissa mag, door het winnen van deze prijs, op kosten van de NVML komend najaar mee naar Genua, Italiƫ, om haar poster nogmaals toe te lichten op de jaarbijeenkomst van de Europese koepelvereniging, de EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science).

Interesse in de conclusies van Larissa's onderzoek? Download dan de hele poster.

Op de foto links Larissa Felen, rechts NVML-voorzitter Els Wester die de prijs uitreikte.