Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Onderhandelingen cao Ziekenhuizen vastgelopen: landelijke staking!

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn begin juni vastgelopen. Er worden nu acties gehouden door de vakbonden.

Op 20 november is er een wervelende stakingsdag geweest (zondagsdiensten) plus een manifestatie op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Voor foto's, filmpjes e.d. van die dag kun je naar de facebookpagina gaan: https://www.facebook.com/caoziekenhuizen/    (openbare facebook-pagina, hiervoor hoef je geen eigen account te hebben)

En nu maar afwachten wat er gaat gebeuren.......


8 oktober

De acties gaan door!

De vier bonden hebben een gezamelijke brief gestuurd aan de ziekenhuiswerkgevers, de NVZ. pdf Lees hier deze brief. (465 KB)

 Zie ook

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/ruim-20-000-ziekenhuismedewerkers-betrokken-bij-zo    


1 oktober

Lees de document open brief aan alle ziekenhuisbestuurders. (12 KB)


27 september

Overleg heeft helaas nog niets opgeleverd, acties gaan door

Woensdagavond zijn vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV niet verder gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het gesprek over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. In het informeel overleg herhaalden de ziekenhuiswerkgevers hun eindbod en kwamen marginaal met hele kleine verbeteringen. Daar tegenover stonden verslechteringen waaronder over de werkgevers bijdrage voor de IZZ zorgverzekering en loondoorbetaling bij ziekte. Bovendien wilde de NVZ op het gebied van loon – één van de belangrijkste struikelblokken in het cao-traject – voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag en niet over een eerlijke, goede verhoging van het vaste loon. Volgens de bonden was formeel verder onderhandelen niet zinvol. De zondagsdiensten, die morgen en volgende week staan gepland, gaan dan ook onverminderd door.

Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid. Het feit is dat ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers, denk aan medewerkers van laboratoria, op de poli's, röntgenafdelingen en andere ondersteunende diensten - voornamelijk overdag werken. Ook zij willen een cao met goede afspraken over loon en werkdruk. In onze eis van een structurele, goede loonsverhoging komt de NVZ de ziekenhuismedewerkers dus niet tegemoet,” vinden vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV Zorg & Welzijn.

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Lees ook het pamflet: document 4 redenen waarom de vakbonden het voorstel van de NVZ niet zien zitten (115 KB)


24 september

NVZ heeft vakbonden uitgenodigd voor overleg

Op maandag 23 september is er vanuit de werkgevers een uitnodiging de deur uit naar de vakbonden voor nieuw overleg. De vakbonden willen eerst zeker weten of het laatste eindbod (van juni) hiermee van tafel gaat.

Voor FNV Zorg & Welzijn geldt de volgende richtlijn: "FNV zorg en welzijn is te allen tijde bereid om weer aan de onderhandelingstafel te komen wanneer de ziekenhuiswerkgevers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - NVZ) bereid zijn om goede afspraken te maken over loon en werkdruk voor álle 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zolang het eindbod van de NVZ met een te lage loonstijging en niet van tafel is, is dit niet het geval. De acties en zondagsdiensten die staan gepland gaan dus onverminderd door. Overigens gaan wij eerst voor advies over een eventueel resultaat naar de kaderleden. En uiteindelijk hebben de leden het laatste woord. Ik hoop met de collega's van de andere bonden te kunnen afspreken dat bij een nieuw eindbod wij dit wederom niet voorleggen. En doorgaan tot er een fatsoenlijk resultaat ligt."

Voor meer informatie kijk op:  

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/09/zondagsdiensten-rotterdam-schiedam-groningen


Nieuwsbrief 4 juni van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV

Cao overleg vastgelopen, acties onvermijdelijk

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe cao Ziekenhuizen vastgelopen. De vakbonden hebben maandenlang onderhandeld om met de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot een akkoord te komen. Het loonbod dat de NVZ doet blijft echter flink achter bij de looneis van de bonden. Tijdens deze laatste overlegronde kwamen de werkgevers niet verder dan een minimale verbetering van het loonbod dat door de bonden al eerder is afgewezen. Werkgevers doen de vakbonden nu een eindbod van amper meer dan 2,5% per jaar, waarvoor werknemers bovendien de bijdrage in de ziektekostenverzekering (IZZ) moeten inleveren. Dat is onvoldoende om personeel te behouden en aantrekkelijk te blijven als sector en daarmee niet in het belang van goede ziekenhuiszorg in Nederland.

De kaderleden van de vakbonden kwamen na het vastlopen van het overleg bijeen. Zij richten in hun eigen ziekenhuis actiecomités op. Duidelijk is dat voor de zomer de eerste acties zullen volgen in de ziekenhuizen om een beter salaris af te dwingen. Welke vorm deze acties krijgen en in welke ziekenhuizen dat als eerste gebeurt, werken de vakbonden binnenkort met de actiecomités uit.

  pdf Overzicht standpunten bonden en NVZ (176 KB)       

Op het ultimatum dat de 4 vakbonden in juni verstuurden, is een negatieve reactie gekomen van de NVZ. Een aantal actiecomités staat al in de startblokken. De vier vakbonden zullen daarbij samen optrekken.

Wil je op de hoogte blijven van de lopende en komend acties? Kijk dan op de volgende website:  actiewebsite cao 2019 of kijk op de openbare Facebook pagina (met leuke leuzen en actiefoto's!)

Ook is er een petitie gestart voor een betere cao (individueel initiatief): Petitie cao 2019

Wil je aansluiten bij een actiecomité, heb je vragen of wil je actiemateriaal?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met de NVML, dan kijken wij of we je verder kunnen helpen.

Wil je weten of er bij jouw instelling ook een actiebijeenkomst is? Kijk dan op actiebijeenkomsten

De NVML organiseert zelf geen acties, maar ondersteunt deze waar mogelijk.


Nieuwsbrief 21 mei van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV

Bonden doen ultieme poging voor cao Ziekenhuizen

Nadat de werkgevers een eindbod deden dat niet in de buurt komt van de eisen die de vakbonden hebben gesteld, hebben de bonden besloten zelf het initiatief te nemen. Werknemers in de ziekenhuizen wachten al te lang op een akkoord en willen nu boter bij de vis.

Vakbonden willen een koopkrachtverbetering, werkgevers komen niet verder dan een salarisverhoging van gemiddeld 2,5% per jaar voor een 2-jarige cao.

Bonden willen een verhoging van de basis voor ORT en twee uitloopperiodieken voor werknemers die al geruime tijd aan het eind van hun schaal zitten. Naast afspraken over geld, moeten er in deze cao een aantal afspraken komen die de roostering en flexibele inzet beter regelen voor werknemers. Daarnaast willen we de verslechteringen die de werkgevers door willen voeren, zoals afschaffing van de IZZ-bijdrage en maximering van het PLB, van tafel.

Werkgevers beraden zich nu. Wij verwachten van werkgevers dat zij ons op 3 juni laten weten akkoord te gaan met ons ultieme bod. Wij nodigen de kaderleden uit om op 3 juni aan het eind van de middag met ons de balans op te maken.


Nieuwsbrief cao-onderhandelingen van 13 mei 2019

Teleurstellend loonbod cao ziekenhuizen.

Voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na vier onderhandelingsronden biedt de NVZ maar 2% salarisverhoging ingaande op 1 november 2019. Dit terwijl de cao al op 31 maart afliep. Datzelfde bod doen de werkgevers voor het jaar daarop. Dat betekent 4% over 24 maanden, waarbij de ingangsdatum van de loonsverhoging ver ligt in de looptijd van de cao. De eenmalige uitkering die de NVZ daar tegenover zet, maakt dit niet goed. Ondanks dat €1000,- een groot bedrag lijkt, is het een spreekwoordelijk doekje voor het bloeden. Het is immers eenmalig, naar rato van het dienstverband en vergeet niet: het is een bruto bedrag.

Naast geld lopen er ook nog verschillen van opvattingen over een aantal inhoudelijke punten:
- Afspraken over diensten en overwerk
- Jaarurensystematiek
- Generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid
- Opleiden en ontwikkelen

Namens alle medewerkers in de ziekenhuizen hebben de vakbonden hun teleurstelling uitgesproken: waar blijft de waardering voor medewerkers? Dit loonbod betekent verlaging van de koopkracht. Bonden blijven bij hun looneis van 5% en de overige voor werknemers belangrijke punten.

Op 21 mei is de volgende onderhandelingsronde. Dan zal moeten blijken of de werkgevers serieus willen praten over loonsverbetering.


19 maart 2019

Op deze eerste onderhandelingsdag zijn de standpunten van alle partijen uitgewisseld. er wordt verder onderhandeld op 11 april, 10 mei en 3 juni (indien nodig).

Meer informatie over de pdf standpunten van FNV Zorg & Welzijn en de NVZ. (189 KB)

Het laatste nieuws over de onderhandelingen vindt u hier.