Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Onderhandelingen cao Ziekenhuizen vastgelopen: acties volgen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn begin juni vastgelopen. Er worden nu acties voorbereid door de vakbonden.

Nieuwsbrief 4 juni van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV

Cao overleg vastgelopen, acties onvermijdelijk

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe cao Ziekenhuizen vastgelopen. De vakbonden hebben maandenlang onderhandeld om met de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot een akkoord te komen. Het loonbod dat de NVZ doet blijft echter flink achter bij de looneis van de bonden. Tijdens deze laatste overlegronde kwamen de werkgevers niet verder dan een minimale verbetering van het loonbod dat door de bonden al eerder is afgewezen. Werkgevers doen de vakbonden nu een eindbod van amper meer dan 2,5% per jaar, waarvoor werknemers bovendien de bijdrage in de ziektekostenverzekering (IZZ) moeten inleveren. Dat is onvoldoende om personeel te behouden en aantrekkelijk te blijven als sector en daarmee niet in het belang van goede ziekenhuiszorg in Nederland.

De kaderleden van de vakbonden kwamen na het vastlopen van het overleg bijeen. Zij richten in hun eigen ziekenhuis actiecomités op. Duidelijk is dat voor de zomer de eerste acties zullen volgen in de ziekenhuizen om een beter salaris af te dwingen. Welke vorm deze acties krijgen en in welke ziekenhuizen dat als eerste gebeurt, werken de vakbonden binnenkort met de actiecomités uit.

  pdf Overzicht standpunten bonden en NVZ (176 KB)       

Op het ultimatum dat de 4 vakbonden in juni verstuurden, is een negatieve reactie gekomen van de NVZ. Een aantal actiecomités staat al in de startblokken. De vier vakbonden zullen daarbij samen optrekken.

Wil je op de hoogte blijven van de lopen en komend acties? Kijk dan op de volgende website:  actiewebsite cao 2019 of kijk op de openbare Facebook pagina (met leuke leuzen en actiefoto's!)

Ook is er een petitie gestart voor een beter cao (individueel initiatief): Petitie cao 2019

Wil je aansluiten bij een actiecomité, heb je vragen of wil je actiemateriaal?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met dfe NVML, dan kijken wij of we je verder kunnen helpen.

Wil je weten of er bij jouw instelling ook een actiebijeenkomst is? Kijk dan op actiebijeenkomsten

De NVML oirganiseert zelf geen acties, maar ondersteunt deze waar mogelijk.


Nieuwsbrief 21 mei van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV

Bonden doen ultieme poging voor cao Ziekenhuizen

Nadat de werkgevers bod dat in de buurt komt van de eisen die de vakbonden hebben gesteld, hebben de bonden besloten zelf het initiatief te nemen. Werknemers in de ziekenhuizen wachten al te lang op een akkoord en willen nu boter bij de vis.

Vakbonden willen een koopkrachtverbetering, werkgevers komen niet verder dan een salarisverhoging van gemiddeld 2,5% per jaar voor een 2-jarige cao.

Bonden willen een verhoging van de basis voor ORT en twee uitloopperiodieken voor werknemers die al geruime tijd aan het eind van hun schaal zitten. Naast afspraken over geld, moeten er in deze cao een aantal afspraken komen die de roostering en flexibele inzet beter regelen voor werknemers. Daarnaast willen we de verslechteringen die de werkgevers door willen voeren, zoals afschaffing van de IZZ-bijdrage en maximering van het PLB, van tafel.

Werkgevers beraden zich nu. Wij verwachten van werkgevers dat zij ons op 3 juni laten weten akkoord te gaan met ons ultieme bod. Wij nodigen de kaderleden uit om op 3 juni aan het eind van de middag met ons de balans op te maken.


Nieuwsbrief cao-onderhandelingen van 13 mei 2019

Teleurstellend loonbod cao ziekenhuizen.

Voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na vier onderhandelingsronden biedt de NVZ maar 2% salarisverhoging ingaande op 1 november 2019. Dit terwijl de cao al op 31 maart afliep. Datzelfde bod doen de werkgevers voor het jaar daarop. Dat betekent 4% over 24 maanden, waarbij de ingangsdatum van de loonsverhoging ver ligt in de looptijd van de cao. De eenmalige uitkering die de NVZ daar tegenover zet, maakt dit niet goed. Ondanks dat €1000,- een groot bedrag lijkt, is het een spreekwoordelijk doekje voor het bloeden. Het is immers eenmalig, naar rato van het dienstverband en vergeet niet: het is een bruto bedrag.

Naast geld lopen er ook nog verschillen van opvattingen over een aantal inhoudelijke punten:
- Afspraken over diensten en overwerk
- Jaarurensystematiek
- Generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid
- Opleiden en ontwikkelen

Namens alle medewerkers in de ziekenhuizen hebben de vakbonden hun teleurstelling uitgesproken: waar blijft de waardering voor medewerkers? Dit loonbod betekent verlaging van de koopkracht. Bonden blijven bij hun looneis van 5% en de overige voor werknemers belangrijke punten.

Op 21 mei is de volgende onderhandelingsronde. Dan zal moeten blijken of de werkgevers serieus willen praten over loonsverbetering.

19 maart 2019

Op deze eerste onderhandelingsdag zijn de standpunten van alle partijen uitgewisseld. er wordt verder onderhandeld op 11 april, 10 mei en 3 juni (indien nodig).

Meer informatie over de pdf standpunten van FNV Zorg & Welzijn en de NVZ. (189 KB)

Het laatste nieuws over de onderhandelingen vindt u hier.