Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

In 2019 heeft de NVML samen met het Platform Onderwijs een enquête uitgezet m.b.t. de analistenopleiding onder de laboratoria binnen Nederland. De resultaten zijn aangeboden aan de beleidsorganen SBB (mbo) en DAS (hbo). Daarnaast is het Platform uitgebreid met landelijke afvaardiging vanuit het mbo- en het hbo-laboratoriumonderwijs. Het Platform, in de nieuwe samenstelling, organiseerde deze, digitale, meet-up waarbij de laboratoria en scholen op verschillende niveaus vertegenwoordigd zijn en met elkaar in gesprek gaan over de analistenopleiding.

De inspirerende sessies van Matthieu Klaphake vanuit het onderwijs en François Martijn Verheijen en Marc Elisen vanuit het werkveld gaven het startsein om samen tijdens de ronde tafels ideeën, wensen, uitdagingen, kansen en oplossingen uit te wisselen. Hoe ziet de analist van de toekomst eruit? Hoe leiden (lijden) we de analist op? Hoe zorgen we voor voldoende instroom van studenten? Wat heeft het werkveld nodig? Hoe kunnen we de toekomstige student enthousiasmeren voor dit prachtige beroep?
Duidelijk komt naar voren dat wij ons samen verantwoordelijk voelen om de toekomst van de analist betekenisvol invulling te geven. Uit de evaluatie blijkt het enthousiasme om samen op te trekken, om hier een vervolg aan te geven en dat wij niet uitgepraat zijn.

Wil je nog iets terug zien of ben je geïnteresseerd, klik op het programmaonderdeel voor terugblikken via hand-outs en resultaten.

13.00 uur     pdf Introductie (50 KB)
Kim de Lange (mbo), Dennis Fontijn (hbo) en Pascal Schippers (NVML).

Video:  https://player.vimeo.com/video/659020865  

13:30 uur     pdf OPLEIDEN tot startbekwame professional, hoe en door wie? (3.68 MB)
Matthieu Klaphake, business developer en docent, Inholland, Amsterdam

14:00 uur     pdf Toekomst van een analist (1.46 MB)
François Verheijen, klinisch chemicus/opleider, Result Laboratorium, Dordrecht/Gorinchem

14:30 uur     pdf Medisch Analist: Oplijden, loslaten of training on the job? (1.30 MB)  (geen spelvout 😉)
Marc Elisen, klinisch chemicus/manager, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

15.30 uur     pdf Rondetafelgesprekken (17 KB)
⮚ Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk naast de stage?

Verslag:  https://player.vimeo.com/video/659013990 

⮚ Welke competenties zijn er op jouw lab nodig?

Verslag:  https://player.vimeo.com/video/659010026

⮚ Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende geschoolde krachten zijn?

Verslag:  https://player.vimeo.com/video/659005220