Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De NVML is zeer actief in het aanbieden van een breed scala aan e-learningmodules voor alle laboratorium­medewerkers met aandachtsgebieden preanalyse, klinische chemie, hematologie, immunologie, microbiologie, pathologie etc. Op dit moment zijn er meer dan 35 ziekenhuizen die, voor na- en bijscholing van hun medewerkers, gebruik maken van de e-learningmodules en zijn er 38 e-learningmodules online. Om het pakket te blijven uitbreiden en relevant te houden voor het werkveld is de werkgroep op zoek naar  nieuwe leden met als expertise klinische chemie (2 personen) en  pathologie (1 persoon).

De werkgroep vergadert zes keer per jaar digitaal (in corona-tijd) of op het bureau van de NVML. (1 á 1,5 uur) Besproken worden, onder andere, de behoefte aan nieuwe modules en de revisie van bestaande modules. Dit alles met als doel het pakket van e-learningmodules zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het werkveld.

De modules worden gemaakt door professionals uit de diverse werkgebieden. De werkgroepleden initiëren contacten; zoeken en benaderen mensen voor het aanleveren van modules en bewaken de voortgang.  Er is contact met verschillende beroepsverenigingen zoals NVKC en CMI.

Heeft u interesse om plaats te nemen in de werkgroep e-learning of heeft u vragen hieromtrent, neem dan contact op met het bureau van de NVML.