Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Na goedkeuring door de vakbondsleden heeft de definitieve publicatie van de cao Ziekenhuizen toch nog even op zich laten wachten: er is nog na-onderhandeld over een aantal belangrijke zaken.