Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Het tweejaarlijkse NVML Spring Event van dinsdag 21 mei is goed verlopen. In theater Buitensoos in Zwolle genoten ca 300 deelnemers, waaronder ook 80 studenten van MLO- en HLO-opleidingen, van een gevarieerd programma.