Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Op 17 november deed de NFU een bod voor een nieuwe cao UMC. Dat is volgens de vakbonden en hun leden volstrekt onvoldoende. FNV Zorg & Welzijn heeft samen met andere vakbonden een voorstel gepresenteerd als alternatief op het integrale bod van de werkgevers, de NFU. 

Op 3 november hebben de FNV en andere vakbonden weer overlegd over een nieuwe cao die op 1 januari 2024 van start moet gaan. De gesprekken blijven tot nu toe verkennend, maar de FNV dringt aan op concrete resultaten.