Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Samen naar één vereniging

Aanleiding en stand van zaken

Binnen Nederland bestonden er tot en met 2020 twee verenigingen voor laboratorium­medewerkers.
- NVML Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers
- VAP Vereniging analisten Pathologie.

Leden van NVML zijn werkzaam in meerdere disciplines, onder andere microbiologie, klinische chemie, hematologie, fertiliteit etc., tevens is een klein deel van de NVML-leden werkzaam in de pathologie. Leden van de VAP zijn hoofdzakelijk werkzaam binnen de pathologie.

Informatie en stand van zaken t/m januari 2021

Beide verenigingen hebben veel overeenkomsten qua doelstelling op het gebied van onderwijs en informatievoorziening naar de leden toe. Tevens zijn beide verenigingen met betrekking tot het ledenaantal en financiële daadkracht gelijkwaardig.

Vanuit beide besturen is de intentie uitgesproken tot een samengaan van beide verenigingen tot één overkoepelende vereniging met de (voorlopige) werknaam NVML-VAP. In 2018 is door de Algemene Ledevergadering van zowel de NVML als de VAP toestemming gegeven tot samengaan.

Uit een analyse is gebleken dat zowel organisatorisch als financieel de meest voor de hand liggende oplossing het onderbrengen van de VAP onder de paraplu van de NVML is. Hierbij moet wel de integriteit en herkenbaarheid van de VAP goed in het oog gehouden worden.

Een stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en 2 projectleiders vanuit beide verenigingen, heeft via verschillende themagroepen de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Deze themagroepen, in totaal 6 stuks, bestonden uit een gelijk aantal leden van zowel VAP als NVML. De adviezen (waarbij zoveel mogelijk naar de “ the best of both“ is gekeken), die de themagroepen naar de stuurgroep uitbrachten, zijn samengevoegd tot een slotdocument.  Hierrmee is de basis voor een samengestelde vereniging gelegd. Dit is aan beide besturen van de verenigingen worden voorgelegd, waarna de leden via een bindend referendum hun mening hebben gegeven.

Na een positief advies van alle leden is de officiële fusie in gang gezet. Deze is afgerond op 27-1-2021.

De NVML is per 27-1-2021 officieel gefuseerd met de VAP

Lees de officiele pdf Akte van Fusie (1.03 MB)

pdf Bijlagen bij de Akte van Fusie deel 1 (2.62 MB)

pdf Bijlagen bij de Akte van Fusie deel 2 (2.98 MB)

pdf Bijlagen bij de Akte van Fusie deel 3 (3.20 MB)