Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Nieuws NVML-VAP samenwerking

Het ledenreferendum (6-10 februari 2020) waarbij de leden van VAP en NVML konden stemmen voor of tegen integratie, is positief afgesloten: de integratie wordt een feit!

Hieronder de uitslag. 

VAP:

Afbeelding1 ref  

 

 

 

 

 

 

NVML:

Afbeelding2 ref 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leden konden ook vragen stellen en punten van zorg doorgeven. Deze zijn verzameld en worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van beide organisaties behandeld.
De vragen zijn over enige tijd voor de leden in te zien op deze website.
De Algemene Ledenvergadering is voor de NVML op dinsdag 26 mei 2020.


januari 2020

De besturen van de NVML en de VAP hebben, nadat er veel werk verzet is door de diverse themagroepen en de stuurgroep, een definitief voorstel voor de uitwerking van de integratie aan de leden. Wij zijn deze betrokken leden zeer dankbaar voor hun inzet en kritische inbreng in het geheel. Nu zijn de leden aan zet.  Achter het ledenscherm, zichtbaar na inloggen, pagina ledenservice, vind je het document met de voorgenomen besluiten en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor de leden en voor de vereniging.

Alle NVML- en VAP- leden ontvingen op donderdag 23 januari een e-mail met daarin meer informatie en een uittreksel van de voorgenomen besluiten.
Aan de leden waarvan geen e-mailadres geregistreerd is, wordt een brief gestuurd.

Op donderdag 6 februari om 06:00 uur start een referendum waarin de leden zich kunnen uitspreken voor of tegen dit voorstel. Ook een blanco stem is mogelijk, deze wordt meegeteld als uitgebrachte stem. Het referendum sluit op maandag 10 februari om 18:00 uur. Je krijgt bij het referendum ook de mogelijkheid om kritieke punten aan te geven die later in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in april (VAP) en mei (NVML) van dit jaar besproken worden. Als lid van de NVML heb je nog een stem op de ALV in mei over de voorgestelde veranderingen m.b.t. de financiën, de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de VAP worden in 3e kwartaal van 2020 individueel benaderd om akkoord te gaan met de overgang van ieders lidmaatschap naar de NVML. Wij hopen zo tot een breed gedragen integratie te komen waarbij er per 1 juni 2020 een wederzijds akkoord is en per 1 januari 2021 de geïntegreerde vereniging een feit is. Bij voorbaat dank voor jouw inbreng, we houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen en de stuurgroep

Sjef van Gaalen


december 2019

Maandag 9 december hebben beide besturen, van VAP en NVML, hun fiat gegeven aan hun samenwerkingsplan.

Dit plan is de afgelopen maanden voorbereid door een aantal themagroepen. Deze groepen hebben zich gebogen over onderdelen van de samenwerking, zoals financiën, communicatie, HR en IT. De uitkomsten van al deze groepen zijn samengevat in een schematisch plan.
Gedurende de koemnde maand wordt dit overzicht uitgeschreven tot een beknopt en leesbaar geheel. Ergens rond medio januari zal dit plan aan de NVML-en VAP-leden gepresenteerd worden. Daarna mogen deze leden zich uitspreken in een (digitaal) referendum.

Beide besturen zijn zeer verheugd dat dit punt bereikt is: hier is het afgelopen jaar door tientallen actieve leden heel hard aan gewerkt!

Voor leden: lees ook de bestuurscolumn in Analyse 6 en in VAPvisie van VAP-voorzitter Sjef van Gaalen. 


juli 2019

Het is zomer……..maar het samenwerkingsproces tussen NVML en VAP ligt bepaald niet stil!

Momenteel is de stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en 2 projectleiders vanuit beide verenigingen, bezig om via verschillende themagroepen de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen. De verschillende themagroepen, in totaal 6 stuks, bestaan uit een gelijk aantal leden van zowel VAP als NVML. De adviezen (waarbij zoveel mogelijk naar de “ the best of both“ is gekeken), die de themagroepen naar de stuurgroep uit brengen, zullen samengevoegd worden tot een slotdocument, waarmee de basis voor een samengestelde vereniging is gelegd. Dit zal aan beide besturen van de verenigingen worden voorgelegd, daarna kunnen de leden via een bindend referendum hun mening geven.

Nieuws over dit proces zal op deze pagina geplaatst worden.