Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

SEPA-machtigingsformulier

De oud-VAP-leden zijn, zoals de VAP heeft aangekondigd, per 1-1-2021 overgeschreven naar de NVML-ledenadminstratie.

Op 30 maart gaat de NVML de contributie voor de oud-VAP-leden innen, te weten € 52,- voor 2021. 
Oud-VAP-leden kunnen hieronder het SEPA-machtigingsformulier downloaden waarmee de NVML gemachtigd wordt om dit bedrag af te schrijven.
Na invullen gaarne retourneren naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. sepa-formulier.

  document SEPA-machtigingsformulier (668 KB)  


Juridische fusie VAP - NVML van kracht geworden

De juridische fusie tussen VAP en NVML is van kracht geworden. Hiermee is het integratieproces afgerond.
Door een vormfout is de officiële fusiedatum niet 1-1-2021 maar 27-1-2021. Dit heeft overigens weinig tot geen gevolgen.
Lees het het afschrift van de akte van fusie en de bijlagen (alleen voor leden zichtbaar na inloggen).

  pdf Akte van fusie (1.03 MB)

  pdf Bijlage 1 (2.62 MB)

  pdf Bijlage 2 (2.98 MB)

  pdf Bijlage 3 (3.20 MB)


Laatste stappen 

In december vinden de laatste (leden)vergaderingen (digitaal) plaats, zodat per 1-1-2021 VAP en NVML samen verder kunnen gaan.


November 2020

Samenvoeging: officiele stukken nu bij notaris gedeponeerd en in te zien op NVML-kantoor

De ledenvergaderingen van NVML en VAP hebben in oktober de samenvoeging goedgekeurd. Daarmee gaat het laatste, officiële traject van start: de juridische fusie van VAP en NVML.

Deze juridische fusie is aangekondigd in Trouw van 18 november 2020. De stukken liggen ter inzage liggen op het bureau van de NVML. Geïnteresseerden kunnen terecht op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 14:00 uur, maar i.v.m. de corona-maatregelen gaarne van tevoren een afspraak maken via onze contactgegevens

De stukken die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd zijn voor leden in te zien achter het ledenscherm (op de pagina Algemene Leden Vergadering).


Juli 2020

Stand van zaken

Begin mei is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van integratiewerkzaamheden. Deze zijn verdeeld over de thema’s financiën, communicatie, HR, en ICT. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de stuurgroep waarbij ieder stuurgroeplid verantwoordelijk is voor een onderwerp. De bijbehorende werkzaamheden worden, afhankelijk van het thema, uitgevoerd door bestuursleden, stuurgroepleden, vrijwilligers en medewerkers van de NVML en VAP. Op enkele domeinen zijn wij genoodzaakt om deskundigheid in te huren, denk hierbij aan juridische en fiscale vraagstukken.
De komende maanden zullen in het teken staan van de uitvoering van de integratie, ondanks alle COVID-19 perikelen verwachten wij per 1 januari 2021 als één organisatie verder te gaan. Indien u vragen heeft over het integratietraject kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Achtergrond

Binnen Nederland bestaan er op dit moment 2 verenigingen voor laboratorium­medewerkers.
- NVML Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers
- VAP Vereniging analisten Pathologie.

Leden van NVML zijn werkzaam in meerdere disciplines, onder andere microbiologie, klinische chemie, hematologie, fertiliteit etc., tevens is een klein deel van de NVML-leden werkzaam in de pathologie. Leden van de VAP zijn hoofdzakelijk werkzaam binnen de pathologie.
Beide verenigingen hebben veel overeenkomsten qua doelstelling op het gebied van onderwijs en informatievoorziening naar de leden toe. Tevens zijn beide verenigingen met betrekking tot het ledenaantal en financiële daadkracht gelijkwaardig.

Na een grondige inventarisatie van beiden verenigingen die is uitgevoerd onder leiding van de stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en een aantal vrijwilligers is er een integratie voorstel gepresenteerd aan de leden. De leden hebben in maart 2020 door middel van een referendum voor of tegen de aanpak van de integratie kunnen stemmen, dankzij de onmisbare inzet van de vrijwilligers heeft dit referendum een uitslag opgeleverd waarbij meer dan 80% heeft voorgestemd.


Maart 2020

Het ledenreferendum (6-10 februari 2020) waarbij de leden van VAP en NVML konden stemmen voor of tegen integratie, is positief afgesloten: de integratie wordt een feit!

Hieronder de uitslag. 

VAP:

Afbeelding1 ref  

 

 

 

 

 

 

NVML:

Afbeelding2 ref 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leden konden ook vragen stellen en punten van zorg doorgeven. Deze zijn verzameld en worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van beide organisaties behandeld.
De vragen zijn over enige tijd voor de leden in te zien op deze website.
De Algemene Ledenvergadering is voor de NVML op dinsdag 26 mei 2020.


Januari 2020

De besturen van de NVML en de VAP hebben, nadat er veel werk verzet is door de diverse themagroepen en de stuurgroep, een definitief voorstel voor de uitwerking van de integratie aan de leden. Wij zijn deze betrokken leden zeer dankbaar voor hun inzet en kritische inbreng in het geheel. Nu zijn de leden aan zet.  Achter het ledenscherm, zichtbaar na inloggen, pagina ledenservice, vind je het document met de voorgenomen besluiten en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor de leden en voor de vereniging.

Alle NVML- en VAP- leden ontvingen op donderdag 23 januari een e-mail met daarin meer informatie en een uittreksel van de voorgenomen besluiten.
Aan de leden waarvan geen e-mailadres geregistreerd is, wordt een brief gestuurd.

Op donderdag 6 februari om 06:00 uur start een referendum waarin de leden zich kunnen uitspreken voor of tegen dit voorstel. Ook een blanco stem is mogelijk, deze wordt meegeteld als uitgebrachte stem. Het referendum sluit op maandag 10 februari om 18:00 uur. Je krijgt bij het referendum ook de mogelijkheid om kritieke punten aan te geven die later in de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in april (VAP) en mei (NVML) van dit jaar besproken worden. Als lid van de NVML heb je nog een stem op de ALV in mei over de voorgestelde veranderingen m.b.t. de financiën, de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van de VAP worden in 3e kwartaal van 2020 individueel benaderd om akkoord te gaan met de overgang van ieders lidmaatschap naar de NVML. Wij hopen zo tot een breed gedragen integratie te komen waarbij er per 1 juni 2020 een wederzijds akkoord is en per 1 januari 2021 de geïntegreerde vereniging een feit is. Bij voorbaat dank voor jouw inbreng, we houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen en de stuurgroep

Sjef van Gaalen


December 2019

Maandag 9 december hebben beide besturen, van VAP en NVML, hun fiat gegeven aan hun samenwerkingsplan.

Dit plan is de afgelopen maanden voorbereid door een aantal themagroepen. Deze groepen hebben zich gebogen over onderdelen van de samenwerking, zoals financiën, communicatie, HR en IT. De uitkomsten van al deze groepen zijn samengevat in een schematisch plan.
Gedurende de koemnde maand wordt dit overzicht uitgeschreven tot een beknopt en leesbaar geheel. Ergens rond medio januari zal dit plan aan de NVML-en VAP-leden gepresenteerd worden. Daarna mogen deze leden zich uitspreken in een (digitaal) referendum.

Beide besturen zijn zeer verheugd dat dit punt bereikt is: hier is het afgelopen jaar door tientallen actieve leden heel hard aan gewerkt!

Voor leden: lees ook de bestuurscolumn in Analyse 6 en in VAPvisie van VAP-voorzitter Sjef van Gaalen. 


Juli 2019

Het is zomer..maar het samenwerkingsproces tussen NVML en VAP ligt bepaald niet stil!

Momenteel is de stuurgroep (bestaande uit een afvaardiging van de NVML en de VAP), ondersteund door een externe projectleider en 2 projectleiders vanuit beide verenigingen, bezig om via verschillende themagroepen de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen. De verschillende themagroepen, in totaal 6 stuks, bestaan uit een gelijk aantal leden van zowel VAP als NVML. De adviezen (waarbij zoveel mogelijk naar de “ the best of both“ is gekeken), die de themagroepen naar de stuurgroep uit brengen, zullen samengevoegd worden tot een slotdocument, waarmee de basis voor een samengestelde vereniging is gelegd. Dit zal aan beide besturen van de verenigingen worden voorgelegd, daarna kunnen de leden via een bindend referendum hun mening geven.

Nieuws over dit proces zal op deze pagina geplaatst worden.