Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

 

Toelichting toekenning UEC

Eén Eurokrediet (UEC, Unité Euro Crédits) is een equivalent van 1 uur opleiding vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van het type opleiding.


1. Specifieke aanvullende opleiding (duur langer dan 80 uur)

Type 1 Klassiek Onderwijs 1 uur = 1 UEC
Type 2 Afstandsonderwijs 1 uur= 0,25 UEC 

2. Voortgezette beroepsopleiding (duur minder of gelijk aan 80 uur)

a) Theoretische cursussen:
Type 1 Klassiek Onderwijs 1 uur = 1 UEC
Type 2 Afstandsonderwijs 1 uur = 0,25 UEC
Type 3 E-learning 1 module = 2 UEC

b) Praktische cursussen (omvattend minstens 50% praktisch werk): 1 uur = 1,5 UEC

c) Congressen, seminars, voordrachten:
Congres 1 dag = 3 UEC
Seminars 1 uur = 1 UEC
Voordracht 1 uur = 0,5 UEC 

d) Interne opleiding : 1 uur = 0,5 UEC 

3. Persoonlijk werk

a. Wetenschappelijke publicaties :
Tijdschriften Eerste auteur = 20 UEC
Mede auteur = 10 UEC
Technische medewerking = 5 UEC
Boeken Auteur van een boek = 100 UEC
Auteur van een hoofdstuk = 20 UEC
Uitgever = 50 UEC

b. Beroepsgebonden publicaties : per artikel, auteur = 5 UEC

c. Mededelingen:
Beroeps gebonden of wetenschappelijke onderwerpen Poster = 10 UEC
Korte uiteenzetting (ca. 10 minuten) = 5 UEC
Voordracht = 10 UEC

4. Mentoren binnen en buiten een bedrijf

NB.: beperkt tot 150 uren of 20 dagen per jaar: 1 uur = 2 UEC

5. Activiteiten binnen een beroepsvereniging of vertegenwoordiging van het beroep

In geval van een opeenstapeling van functies, worden de UEC opgeteld:
Lid van een beroepsvereniging Per jaar = 3 UEC
Nationale activiteiten of activiteiten in een werkcommissie Per jaar = 10 UEC
Internationale activiteiten Per jaar = 6 UEC
Hoofdredacteur van een beroepstijdschrift Per jaar = 20 UEC

6. Arbeid binnen het beroepsveld

Fulltime (36 uur/week) Per jaar = 3 UEC
Parttime (28-32 uur/week) Per jaar = 2 UEC
Parttime (20-24 uur/week) Per jaar = 1 UEC

Toelichting:

1.     Afstandsonderwijs: zonder aanwezigheid van de docent maar wel in opdracht van de docent. E-learning: 1 UEC/uur inclusief toetsing of observatie van een scoringslijst.

2.c. Congress: passieve (luisteren) deelname, onbeperkt aantal deelnemers.
      Seminar: Actieve deelname (bijv. d.m.v. stemkastjes), beperkt aantal deelnemers.
      Voordracht: één onderwerp, passieve (luisteren) deelname, onbeperkt aantal deelnemers.

   d. Interne opleiding: interne klinische voordrachten van artsen, klinisch chemici en analisten van werk en / of onderzoek op professioneel gebied. De leidinggevende draagt deze interne opleidingen voor ter accreditatie door de NVML.

3. Wetenschappelijke publicaties: publicaties van een boek of in een tijdschrift van wetenschappelijke waarde (b.v. The Lancet). Bij publicaties welke regelmatig herzien worden geldt slechts accreditatie voor de 1e uitgave. Bewijsstukken moeten overlegd worden.

   b. Beroeps gebonden publicaties staan in vakbladen of beroepsbladen. Bewijsstukken moeten overlegd worden.

4. Mentor: een professionele begeleider van specialistisch werk of een stagebegeleider: aangewezen professional welke stagiaires begeleid en daartoe ook aanvullende opleiding heeft gevolgd. Bij mentorwerk dat regelmatig herhaald wordt geldt slechts één accreditatie per jaar.

Voorbeeld:

Laboratorium X stelt dat een biomedisch laboratoriummedewerker minimaal 30 UEC per drie jaar zou moeten halen. Dit houdt in dat binnen 3 jaar bij een aanstelling van 24 uur per week (= 3 UEC) daarnaast gevolgd zou kunnen worden:

  • twee externe nascholingen = 6 UEC
  • één cursus = 5 UEC
  • per jaar vier interne klinische praatjes van 0,5 uur elk = 2 UEC
  • E-learning drie modules van elk twee uur (afgerond) = 3 x 2 = 6 UEC
  • lid van de beroepsvereniging = 3 x 3 = 9 UEC

NVML, januari 2018