Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Toelichting toekenning UEC

In dit artikel een uitleg hoe de NVML de UEC-punten toekent. De NVML is de enige die dit voor de beroepsgroep medisch analisten mag en kan doen.

 

Toelichting toekenning UEC

Eén Eurokrediet (UEC, Unité Euro Crédits) is een equivalent van 1 uur opleiding vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van het type opleiding.


1. Specifieke aanvullende opleiding (duur langer dan 80 uur)

Type 1 Klassiek Onderwijs 1 uur = 1 UEC
Type 2 Afstandsonderwijs 1 uur= 0,25 UEC 

2. Voortgezette beroepsopleiding (duur minder of gelijk aan 80 uur)

a) Theoretische cursussen:
Type 1 Klassiek Onderwijs 1 uur = 1 UEC
Type 2 Afstandsonderwijs 1 uur = 0,25 UEC
Type 3 E-learning 1 module = 2 UEC

b) Praktische cursussen (omvattend minstens 50% praktisch werk): 1 uur = 1,5 UEC

c) Congressen, seminars, voordrachten:
Congres 1 dag = 3 UEC
Seminars 1 uur = 1 UEC
Voordracht 1 uur = 0,5 UEC 

d) Interne opleiding : 1 uur = 0,5 UEC 

3. Persoonlijk werk

a. Wetenschappelijke publicaties :
Tijdschriften Eerste auteur = 20 UEC
Mede auteur = 10 UEC
Technische medewerking = 5 UEC
Boeken Auteur van een boek = 100 UEC
Auteur van een hoofdstuk = 20 UEC
Uitgever = 50 UEC

b. Beroepsgebonden publicaties : per artikel, auteur = 5 UEC

c. Mededelingen:
Beroeps gebonden of wetenschappelijke onderwerpen Poster = 10 UEC
Korte uiteenzetting (ca. 10 minuten) = 5 UEC
Voordracht = 10 UEC

4. Mentoren binnen en buiten een bedrijf

NB.: beperkt tot 150 uren of 20 dagen per jaar: 1 uur = 2 UEC

5. Activiteiten binnen een beroepsvereniging of vertegenwoordiging van het beroep

In geval van een opeenstapeling van functies, worden de UEC opgeteld:
Lid van een beroepsvereniging Per jaar = 3 UEC
Nationale activiteiten of activiteiten in een werkcommissie Per jaar = 10 UEC
Internationale activiteiten Per jaar = 6 UEC
Hoofdredacteur van een beroepstijdschrift Per jaar = 20 UEC

6. Arbeid binnen het beroepsveld

Fulltime (36 uur/week) Per jaar = 3 UEC
Parttime (28-32 uur/week) Per jaar = 2 UEC
Parttime (20-24 uur/week) Per jaar = 1 UEC