Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Uitnodiging Meet Up Toekomstig analist

Regionaal in gesprek op 11 december 2023

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Regionale samenwerking tussen mbo, hbo en werkveld. Welke successen kunnen wij met elkaar delen? Hoe komt een goede samenwerking tot stand? Wat hebben wij van elkaar nodig?

Tijdens de derde Meet Up ligt de focus op de regionale samenwerking. Wij vragen u net als vorige keer om de enquête in te vullen. U kunt aangeven hoe u het vervolg ziet en waar u over in gesprek wilt met elkaar. Daarnaast kunt u aangeven of u een break-outroom wilt begeleiden.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur Start bijeenkomst: Terugblik Meet Up 2022 - Els Wester en Loes Hooijboer
 • 13.15 uur Duurzame samenwerking door co-creatie, innovatie en een leven lang leren - Sandra Migchielsen en Harald Leeuwis
 • 13.45 uur Nieuwe minor Laboratoriumdiagnostiek: regionale afstemming tussen het werkveld en de opleiding - Wouter Tiel Groenestege
 • 14.15 uur Pauze
 • 14.30 uur Regionaal in gesprek in de break-out rooms:
  • Regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)
  • Regio Noord-West (N-Holland, Utrecht, Z-Holland)
  • Regio Oost (Overijssel, Gelderland)
  • Regio Zuid-West (Z-Holland, Zeeland, N-Brabant)
  • Regio Zuid (N-Brabant, Limburg)
 • 16.00 uur Terugkoppeling break-out rooms
 • 16.30 uur Afsluiting

Gezien het landelijke karakter van deze bijeenkomst blijven wij kiezen voor een online bijeenkomst in plaats van een fysieke bijeenkomst.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst via deze inschrijflink. In de bevestiging vindt u de inloggegevens voor de online bijeenkomst.

Vul de enquête in

Vergeet niet om de enquête in te vullen. Hartelijk dank alvast!

Wij kijken uit naar uw komst!