Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Ook dit jaar zal er weer in verschillende laboratoria aandacht zijn voor de Dag van de Analist. Wereldwijd wordt ‘Biomedical Laboratory Science Day' gevierd op 15 april. Deze dag wordt sinds 2019 in Nederland gevierd, op initiatief van de analistenplatforms van verschillende universitair medische centra (UMC’s), in 2019 gestart. Sindsdien worden er op die dag in de UMC’s een aantal activiteiten georganiseerd variërend van lunchwandelingen op de campus, tot labsafari’s waarbij je een kijkje in de keuken kunt nemen bij je collega analisten. Ook zorgen de analistenplatforms dat er voor de analisten iets lekkers bij de koffie geregeld wordt. Elk jaar sluiten er meer centra aan om op deze dag de analisten in het zonnetje te zetten. Aangezien 15 april dit jaar op een zaterdag valt, is donderdag 13 april gekozen om deze dag te vieren.  Het zou mooi zijn als de analisten in de perifere ziekenhuizen en commerciële laboratoria ook in het zonnetje gezet worden. Word je enthousiast van dit initiatief en wil je voor je eigen lab ook iets organiseren? Neem dan contact op met de NVML zij kunnen je ondersteunen met ideeën en tips.

Het SYMPOSIUM in het Erasmus kan helaas niet doorgaan.

Excuses van de organiserende analisten in het ErasmusMC:

‘Met veel plezier en enthousiasme zijn we enige tijd geleden gestart met het organiseren van een middagsymposium. Nu alle voorbereidingen op dreef zijn, sprekers benaderd worden et cetera worden wij geconfronteerd met forse offertes.

Omdat wij momenteel in een Europese aanbesteding zitten is het verkrijgen van sponsoren niet mogelijk. Daarom en met veel tegenzin hebben wij moeten besluiten om het organiseren van het middagsymposium te stoppen mede vanwege de financiële risico’s.

Uiteraard jammer en een deuk in ons ego. Maar wat ons betreft is het vallen en weer opstaan (zonder een belofte te doen) en richten we ons direct op 2024. Onze excuses voor het nu niet kunnen voldoen aan de verwachtingen maar we hopen ons te kunnen revancheren in 2024.