Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De commissie behandelt vragen/verzoeken van laboratorium­medewerkers uit binnen- en buitenland. De meeste brieven worden door de bureaumedewerkers zelfstandig afgehandeld. De commissieleden dragen bij om de informatie op het bureau actueel te houden. Ook verzorgt de commissie de contacten met de EPBS (zie onder).

EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science)

Hierbij zijn een groot aantal Europese landen aangesloten (zij moeten wel lid van de EU zijn). Doel is voornamelijk de transparantie van opleiding en nascholing in Europees verband te bevorderen. Een maal per jaar is er een EPBS bijeenkomst waarbij alle deelnemers met enkele afgevaardigden aanwezig zijn. Binnen de EPBS zijn er werkgroepen actief welke gedurende het jaar specifieke onderwerpen uitwerken (b.v. POC) en deze op de jaarlijkse bijeenkomst presenteren/bediscussiëren.

De NVML stuurt jaarlijks afgevaardigden naar de bijeenkomst van de EPBS. Meer informatie op www.epbs.net

EUCOlabs

Eucolabs is een project van een aantal Europese organisaties voor laboratorium­medewerkers om o.a. het scholingskredietpuntensysteem te internationaliseren. Voor meer informatie zie Analyse 2011/1 en 2011/9.

Film over EUCOlabs

Op één van de bijeenkosmten van EUCOlabs is een informatief filmpje gemaakt waarin een aantal deelnemers vertelt wat het project inhoudt. 
Voor het afspelen van deze film klik op:

http://www.youtube.com/watch?v=ItpTGqaUKBI&feature=player_embedded