Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Zowel in het Middelbaar als het Hoger Laboratoriumonderwijs is de NVML landelijk vertegenwoordigd in verschillende overlegvormen. Bijzondere aandachtspunten zijn de kwaliteit van de laboratoriumopleidingen en de aansluiting naar de arbeidsmarkt. In de onderwijscommissie worden alle agendapunten voor die landelijke gremia voorbereid. Vertegenwoordigers nemen de NVML-standpunten mee naar extern overleg.
In breder verband wordt gediscussieerd in het Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs.

Platform beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs

Het Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs is een samenwerkingsverband tussen onderstaande verenigingen inzake onderwijs:
- NVKC:   Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
- NVML:   Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers 
- NVMM:  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en VMML:  Vereniging van Medisch Microbiologische Laboratoria
- VAP:      Vereniging Analisten Pathologie
- NVVP:   Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Het Platform, voortgekomen uit de afzonderlijke onderwijscommissies van alle genoemde verenigingen, is sinds 1995 gezamenlijk de vertegenwoordiger voor het medische beroepenveld en wordt als zodanig dan ook erkend door de HLO en MLO laboratoriumopleidingen. Vanuit het platform nemen afgevaardigden deel aan landelijke overlegstructuren in zowel het middelbaar als hoger laboratorium beroepsonderwijs. Tevens zijn er nauwe contacten met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
De NVML verzorgt het secretariaat van het Platform.