Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Landelijk POCT-netwerk

Er blijkt een grote behoefte te zijn onder analisten om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat hen bezig houdt op het gebied van POCT. Daarom heeft de NVML een landelijke POCT-netwerkgroep opgezet.

Waarom een landelijke POCT-netwerkgroep?

• Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de POCT
• Informatie, kennis, ervaring en ideeën uitwisselen tijdens bijeenkomsten.
• Input leveren voor scholing, congressen en symposia

Profiel voor onze activiteiten:

• Werkzaam als senioranalist, vak-analist, teamleider, hoofdanalist, POCT-coördinator en analist met aandachtsgebied POCT op een klinisch chemisch laboratorium of bacteriologisch laboratorium
• Lid zijn(worden) van de NVML