Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

AnalyseVisie is hét vakblad van de NVML speciaal voor alle biomedisch laboratorium­medewerkers. Leden van de NVML ontvangen zes keer per jaar dit tijdschrift boordevol nieuws en interessante achtergrondartikelen op biomedisch gebied. Ook wordt u via AnalyseVisie op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken op beroepsinhoudelijk, sociaal en arbeidsrechtelijk gebied.

De NVML is vertegenwoordiger van medisch analisten in álle vakrichtingen. Daarom proberen we elke keer een gevarieerd blad neer te zetten, waarin alle vakgebieden uitgebreid aan bod komen. Ook de redactiecommissie bestaat uit leden met verschillende laboratoriumachtergronden en diverse interesses. Zo worden alle vakgebieden in de redactiecommissie vertegenwoordigd.

Werkzaamheden redactiecommissie

De inhoud van de Analyse wordt samengesteld door de redactiecommissie. Hiervoor zoeken zij naar interessante onderwerpen in diverse wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en websites. Als een selectie van de onderwerpen is gemaakt, worden auteurs gezocht die over de betreffende onderwerpen een artikel willen schrijven. Alle stukken worden vervolgens door de commissieleden geredigeerd, voordat ze in de Analyse geplaatst worden.

Dit alles gebeurt onder begeleiding van de eindredacteur. De eindredacteur stuurt suggesties voor onderwerpen rond onder de redactieleden, onderhoudt de contacten met auteurs die artikelen schrijven, redigeert de artikelen en is eindverantwoordelijk voor de productie van het blad.

Om alles goed te laten verlopen wordt er maandelijks via de e-mail overlegd door de commissieleden. Twee keer per jaar komt de redactiecommissie bijeen in Utrecht om de grote lijnen van het blad uit te zetten. Dit alles om ervoor te zorgen dat om de maand een gevarieerd blad bij u in de bus valt!