Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Er blijkt behoefte te zijn onder leidinggevenden om met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat hen bezig houdt op het gebied van leidinggeven binnen een laboratorium. Denk hierbij aan stages, opleidingen, het niveau van de analist, nascholingen, veranderingen binnen de diagnostiek, enzovoorts. Dat kan via het oprichten van een werkgroep, speciaal voor hoofdanalisten.
De NVML wil graag zo’n werkgroep ondersteunen omdat ook zij er baat bij heeft: denk aan ideeën voor nascholingen, cursussen en symposia. Maar ook input aan de andere werkgroepen binnen de NVML zoals commissie sociale belangen, commissie onderwijs of commissie kwaliteit.

Waarom een werkgroep WHAKC

·        Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de Klinische Chemie

·        Informatie, kennis, ervaring en ideeën uitwisselen tijdens bijeenkomsten

·        Input leveren voor nascholingen, cursussen en symposia

Profiel

·        Hoofdanalisten/leidinggevenden of gerelateerde functies binnen de klinische chemie

·        Lid zijn (worden) van de NVML

Waarom lid worden van de NVML?

·        De NVML coördineert en faciliteert alle activiteiten van de werkgroep WHAKC

·        Bijkomende voordelen: 6x het vakblad Analyse thuis ontvangen, persoonlijke
         belangenbehartiging, voorrang bij NVML-cursussen, enz.. (plus 6x een digitale     
         Nieuwsbrief)

Belangstelling?

(kopieer en plak in een e-mail; of print, vul in en verstuur (postzegel niet nodig) naar: NVML, Antwoordnummer 625, 3500 ZJ Utrecht) 

Ja, ik meld me aan voor de WHAKC

Achternaam………………………………………………Roepnaam……………………………
 

Adres………………………………………………………Werkgever…………………………… 

O         Ik ben al lid van de NVML, mijn gegevens zijn:

O         Ik meld me tevens aan als NVML-lid, en heb het aanmeldformulier op deze website opgestuurd

O         Ik wil eerst een bijeenkomst van de werkgroep meemaken alvorens lid te worden