Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Missie en doelstelling

De NVML is een beroepsvereniging die op optimale wijze de belangen behartigt van alle biomedische laboratorium­medewerkers op beroepsinhoudelijke, sociale en maatschappelijke terreinen.

De NVML draagt zorg voor een breed netwerk voor leden, een hoog kwalitatief scholingsaanbod, een modern en aantrekkelijk vakblad, werkt samen met vak- en zusterverenigingen, onderhoudt contacten met het onderwijs en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Historisch gegroeide situatie

1946: oprichting VvMA

Medisch analisten uit Haarlem namen de eerste initiatieven voor oprichting van een eigen vereniging. De Vereniging van Medische Analisten (VvMA) werd op 25 januari 1946 officieel opgericht met mw. J de Vlam als eerste voorzitter. Om leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen verscheen in mei 1946 het eerste nummer van het tijdschrift van de vereniging, Analyse.

Van VvMA naar huidige NVML

Zoals het beroep van medisch analist met de tijd verandert, verandert ook de vereniging. Om enerzijds de toekomst van de vereniging te garanderen en anderzijds te professionaliseren werden in 1996 afdelingsbesturen opgeheven. Een nieuwe organisatie kwam tot stand, bestaande uit een vereniging (bestuur, commissies en verenigingsleden) en een werkorganisatie (directeur en bureaumedewerkers). Tegelijkertijd werd de naam van de vereniging veranderd in Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers: NVML. Een naam, die ook meer recht deed aan de beroepsinhoud en verschillende afstudeerrichtingen van medisch analisten.

Beeldmerk: dubbele helix

Het beeldmerk van de NVML (1996) weerspiegelt een dubbele helix, als symbool voor het leven. Onze leden houden zich in alle gevallen bezig met onderzoek en analyse van levende materie.
In navolging daarvan behartigt de NVML de beroepsinhoudelijke, sociaal- en arbeidsrechtelijke belangen van de medisch laboratoriummedewerker in het algemeen en onze leden in het bijzonder.

Prijzen

Bij het 40-jarig bestaan van de vereniging (1986) werden 2 prijzen ingesteld:

De Anna Wichersprijs (naar één van de eerste medisch analisten), die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan de biomedisch laboratoriummedewerker die de beste publicatie in Analyse heeft geschreven.

De Zilveren Vlam (naar de eerste voorzitter van de vereniging), die jaarlijks werd uitgereikt aan de best afgestudeerde MLO- en HLO-student. Deze prijs is in 2017 gestopt, hiervoor is in de plaats gekomen: de NVML-Posterprijs.

De NVML-Posterprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt op het NVML Spring Event voor de biomedische MBO- of HBO-student met de beste poster en -presentatie.

Ontwikkelingen in de vereniging

De NVML heeft zich steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In Nederland wordt de NVML gezien als vertegenwoordiger van alle vakrichtingen van medisch analisten en is derhalve gesprekspartner in vrijwel alle landelijke commissies en organisaties op het gebied van opleiding & onderwijs, nascholing, kwaliteit en sociale belangen.

Ethische Beroepscode

De medische laboratoriumsector kent een Ethische beroepscode. Deze is internationaal, geinitieerd door de IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Science) en door de NVML aangepast aan de Nederlandse situatie.