Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Anna Wichersprijs

De Anna Wichersprijs is onze tweejaarlijkse prijs voor de drie beste vakinhoudelijke artikelen, geschreven door biomedisch laboratorium­medewerkers, in vakblad Analyse.

De prijs is genoemd naar één van de eerste medische analisten. Zij was, vanaf omstreeks 1886, werkzaam bij professor dr. R. de Josselin de Jong. Hij was huisarts te 's-Gravenhage, later patholoog-anatoom in Rotterdam en weer later hoogleraar in Utrecht. Hoewel er in die tijd nog geen officiële opleiding voor medisch analisten bestond, werkte Anna Wichers als een 'allround analist'. Zij onderzocht urines, deed hematologisch, bacteriologisch en histologisch onderzoek. In Anna Wichers wil de NVML allen eren die de aanzet tot het beroep van medisch analist hebben gegeven.

Het bestuur van de NVML stelt een jury samen die, van alle vakartikelen die hiervoor in aanmerking komen de eerste, tweede en derde beste selecteert. 
De genomineerden worden uitgenodigd om, samen met een introducé, een NVML-evenement (meestal een congres) bij te wonen. Tijdens dit evenement wordt de winnaar bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs.

Prijswinnaars Anna Wichersprijs 1986-nu

Jaar1e prijs2e prijs3e prijs 
1987 - 1988            mw. M.J. Couwenberg - -
1989 - 1990 mw. V. Melis - -
1991 - 1992 mw. K. Joop - -
1993 - 1994 mw. P. Brugmans - -
1995 - 1996 mw. Y. Schmidt dhr. L. van Dun  dhr. J. Meekers 
1997 - 1998 mw. E. v.d. Voort dhr. W. Roeffen  dhr. G. Pesman 
1999 - 2000 mw. C. Kramer mw. M.Bruins  dhr. A. v.d. Marel 
2001 - 2002 F. de Ruijter-Heijstek dhr. M. Schakel  mw. S. Scheltinga 
2003 - 2004 mw. J. Langstraat mw. I.Wolterink-Donselaar  mw. E. Wiegerinck
2005 - 2006 mw. I. Janssen mw. H.v.d.Ende-Metselaar  mw. I. van Minderhout 
2007 - 2008 mw. C.L. de Winter mw. M. Diepeveen-de Bruin  mw. A. van der Horst
2009 - 2010 dhr. R. Vossen mw. N. van Trooyen-Vrouwerff  mw. S. Krom
2011 - 2012 mw. J.H. Radersma oeuvreprijs: dhr. P. Kromhout (voor 18 artikelen)   
2013 - 2014 dhr. B. Meijer dhr. T. Rijs dhr. E. de Boer
2015 - 2016 mw. C. de Kat Angelino mw. M. Dullaert- de Boer mw. I.M. Sanders
2017 - 2018      

Meer over de Anna Wichersprijs: pdf  Reglement (129 KB)   en  pdf Beoordelingscriteria. (91 KB)