Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De NVML is een vereniging met een bestuur en leden.
Minimaal één maal per jaar vindt er een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Leden hebben stemrecht onder voorwaarde dat zij een kopie van hun diploma of van hun inschrijvingsbewijs aan MLO of HLO opsturen aan de NVML (dat kan bij het lid-worden of later).

Ook heeft de NVML een eigen Verenigingsbureau.

organogram NVML
organogram NVML

U kunt hier de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging NVML inzien.
NB: in verband met de fusie met de VAP zijn Statuten en Huishoudelijk Reglement in bewerking. 
Leden kunnen deze inzien via de Ledenpagina, pagina Algemene Ledenvergadering en hier klikken op de link:

Lees de acte van fusie op de VAP-NVML nieuwspagina  (alleen voor NVML-leden).

Jaarverslagen

De vereniging doet verslag van haar activiteiten middels het Jaarverslag. Na goedkeuring van de leden (in mei ieder jaar) is dit beschikbaar.