Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De NVML is een vereniging met een bestuur en leden. Minimaal één maal per jaar vindt er een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats. Leden hebben stemrecht onder voorwaarde dat zij een kopie van hun diploma of van hun inschrijvingsbewijs aan MLO of HLO opsturen aan de NVML (dat kan bij het lid-worden of later).

Ook heeft de NVML een eigen Verenigingsbureau.

U kunt hier de pdf Statuten (294 KB) en het pdf Huishoudelijk Reglement (35 KB) van de vereniging NVML inzien.

Per januari 2021 gaat de NVML samen verder met de VAP zijn de Statuten een uittreksel van de akte van fusie. Alle informatie over het proces en de uitkomsten van de fusie zijn te lezen op de speciale pagina VAP-NVML. 

Jaarverslagen

De vereniging doet verslag van haar activiteiten middels het Jaarverslag. Na goedkeuring van de leden (in mei ieder jaar) is dit beschikbaar.