Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

De NVML is een vereniging met een bestuur en leden.
Minimaal één maal per jaar vindt er een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Leden hebben stemrecht onder voorwaarde dat zij een kopie van hun diploma of van hun inschrijvingsbewijs aan MLO of HLO opsturen aan de NVML (dat kan bij het lid-worden of later).

Ook heeft de NVML een eigen Verenigingsbureau.

organogram NVML
organogram NVML

U kunt hier de pdf Statuten (294 KB) en het pdf Huishoudelijk Reglement (35 KB) van de vereniging NVML inzien.

In verband met het samengaan met de VAP zijn de Statuten een uittreksel van de akte van fusie.
De volledige tekst van deze akte is voor leden via de Ledenpagina, pagina Algemene Ledenvergadering te lezen, en voor niet-leden inzichtelijk ten kantore van de NVML (op afspraak).

Lees de acte van fusie op de VAP-NVML nieuwspagina  (alleen voor NVML-leden).

Jaarverslagen

De vereniging doet verslag van haar activiteiten middels het Jaarverslag. Na goedkeuring van de leden (in mei ieder jaar) is dit beschikbaar.