Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Leden ontvangen de papieren versie van AnalyseVisie in hun brievenbus in het begin van de even maanden.
Student-leden ontvangen geen papieren versie, maar kunnen de digitale versie van ons vakblad hieronder downloaden.

De digitale versie van ons vakblad is hieronder beschikbaar:
- voor leden na inloggen zichtbaar;
- voor niet-leden vanaf de zomer van het jaar na uitgave.

Hier een korte samenvatting van de inhoud van het lopende jaar:

2022:     februari  -  april   -  juni  -  augustus  - oktober  -  december

Van iedere jaargang is een index opgenomen, die teruggaat tot 2015. Artikelen uit de oudere jaargangen kun je opvragen bij het NVML-bureau.

JaarIndexPdf's
2022
  • Index 2022
    wordt begin
    2023 geplaatst
2021
2020

 

2019

2018
2017
2016
2015