Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Cursus Hematologie voor gevorderden

In deze cursus Hematologie voor gevorderden wordt aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden inzicht verschaft in het bepalen van bloedbeelden en differentiatie (duur: 1 dag)

 

Er wordt ingegaan op theorie en praktijk van de celtelling van de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Tevens wordt er aandacht besteed aan de bepaling van de differentiatie. De moderne techniek voor het bepalen van bloedbeelden en differentiatie anno 2017 wordt belicht met voorbeelden. Interferenties en foutieve metingen worden besproken.

De betekenis van afwijkende bloedbeelden wordt behandeld met bijpassende ziekteleer, theorie van de hematopoëse en gebruik van aanvullende onderzoeken.

Er wordt verwacht dat de cursisten actief meedoen met de aangeboden stof en veel vragen stellen.

Programma

10.00 uur        Inleiding algemene Hematologie
10.15 uur        Hemocytometrie en meetmethoden
10.45 uur        Erythrocyten; rode cel indicaties, morfologie en ziekteleer

11.15 uur        Pauze

11.30 uur        Witte bloedcellen; morfologie, hematopoëse en ziekteleer
12.00 uur        Bloedplaatjes; morfologie en ziekteleer

12.30 uur        Lunch

13.30 uur        Hemocytometrie: validatie in de dagelijkse praktijk: Hb, erythrocyten, leucocyten
                       differentiatie, trombocyten en troubleshooting

15.00 uur        Pauze

15.15 uur        Interactieve sessie (quiz); casuïstiek bespreken

16.15 uur        Afsluiting

Docenten

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afdeling klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, ’s Hertogenbosch, zal deze dag verzorgen.

Datum, tijdstip en locatie

Datum: najaar 2019 (datum volgt)
Tijd: 10.00 uur tot 16.15 uur
Locatie: NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Niveau

Post HBO

UEC

Voor deze cursus ontvangt u 8 UEC.

Kosten

Voor NVML-leden € 225,-  en voor niet-leden € 290,-, koffie/thee/ en lunch zijn daarbij inbegrepen.
NVML-leden kunnen persoonlijk via de geld-terug-bon achteraf korting op de contributie krijgen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers