Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Leerdoelen en opzet

-         Hoe zeg ik dat nou tegen mijn collega?
-         Hoe voorkom ik dat de sfeer verpest wordt?
-         Hoe vraag ik mijn leidinggevende om hulp ?
-         Wat kan ik doen aan het onderling gekonkel op de afdeling?
Op iedere werkvloer speelt de wijze van communiceren een rol in de werksfeer.
Hoe zorg je nu dat je transparant en helder zegt wat je wilt en weet om te gaan met tegenwerpingen?
Aan de hand van eigen praktijksituaties leren de deelnemers in deze tweedaagse cursus oplossingsgericht te communiceren en zodoende invloed op hun omgeving te krijgen.

De volgende onderwerpen staan centraal:

-         Reflectie op de eigen communicatie.
-         Het invloedmodel van communicatie: de drie stijlen van communicatie.
-         Communicatieve vaardigheden toepassen en gericht benutten.
-         Overzicht houden en structureren van communicatiesituaties.
-         Op een autonome manier met relaties omgaan, zonder zichzelf tekort te doen of anderen te kwetsen.

De cursus heeft een praktisch karakter. Op beide dagen zal veel geoefend worden. Met de beperking van het maximaal aantal deelnemers wordt gestreefd naar een optimale aandacht voor de persoonlijke leermomenten.

Op de eerste dag zal aandacht worden besteed aan het oefenen met de drie stijlen van communicatie. U leert deze stijlen adequaat in te zetten.

In de periode tussen de eerste en tweede dag krijgen de deelnemers de opdracht te experimenteren met de geleerde vaardigheden.

De tweede dag staat in het teken van de eigen situatie. Met behulp van een trainingsacteur kunnen de deelnemers een situatie uit de eigen praktijk oefenen.

Op de terugkomdag wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om praktijkervaringen en eventuele problemen met de docent te bespreken.

Docent       

Guido Kuipéri, trainer/coach van Bureau Beysterveld. Hij richt zich binnen zijn werk voornamelijk op vraagstukken rond invloedrijk communiceren, samenwerking en leiderschap.

Datum, tijd en locatie     

Datum: 
Tijd: 9.45 - 16.30 uur
Locatie: NVML-kantoor, Utrecht

Niveau

Post-hbo

UEC

27 UEC

Kosten

Voor leden € 840,-, niet-leden € 940,- (koffie, thee, lunch en reader zijn daarbij inbegrepen).

NVML-leden krijgen na deelname aan een NVML-nascholingsactiviteit automatisch € 30 korting op het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar!

Aantal deelnemers  

maximaal 12 deelnemers

Inschrijving

Voor deze cursus zijn te weinig aanmeldingen, er komt een nieuwe datum.