Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Leerdoelen en opzet

Deze cursus is zeer de moeite waard voor analisten die zich verder willen ontwikkelen in het sneller en beter beoordelen van diverse bloedziekten. Tijdens de cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de praktische diagnostiek van normale, reactieve, benigne en maligne hematologische beelden bij kinderen/neonaten, inclusief kinkhoest, hereditaire hemolytische anemieën en leukemieën.

De nadruk ligt op de morfologie van bloed en beenmerg. Daar waar nodig wordt de rol van immunofenotypering, moleculaire diagnostiek en cytogentica en theoretische en klinische achtergronden van de verschillende hematologische ziektebeelden belicht. Middels een digitale microscoop met beamer kunnen veel voorbeelden besproken en geoefend worden. Uiteraard is er tijd beschikbaar voor discussie, waarbij een optimale interactie tussen cursisten onderling en cursisten en docenten wordt nagestreefd.

Na de cursus bent u beter in staat om gangbare morfologische beelden van bloed en beenmerg van kinderen/neonaten te beoordelen. Ook meer ervaren analisten zullen speciale beelden sneller herkennen.

Docenten

Dr. André B. Mulder, arts klinische chemie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde, UMCG, Groningen
Dr. Valérie de Haas, hoofd laboratorium Stichting Kinderoncologie (SKION), Den Haag

Datum, tijd en locatie

Datum: volgt.
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht 

NB. Indien landelijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie het onmogelijk maken om de cursus op locatie te volgen, dan wordt deze cursus digitaal aangeboden. De cursus gaat in principe altijd door (mits er voldoende deelnemers zijn).

Niveau

Post HBO 

UEC

Voor deze cursus ontvangt u 8 UEC.

Kosten

Voor NVML-leden € 249,- , voor niet-leden € 321,- , koffie/thee/lunch en cursusmap zijn daarbij inbegrepen.

NVML-leden krijgen na deelname aan een NVML-nascholingsactiviteit automatisch € 30 korting op het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar!

Aantal deelnemers

8 deelnemers (dit i.v.m. richtlijnen van de overheid voor de coronacrisis)

Inschrijving