Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

SAFER is een prospectieve risicoanalysemethode om nieuwe, maar ook al bestaande werkprocessen binnen een medisch laboratorium te controleren op potentiële risico’s. De gevonden risico’s worden beoordeeld en de mate van borging wordt vastgesteld. 

Leerdoelen en opzet

Binnen het laboratorium veranderen de processen continu en dit leidt ertoe dat er veel mis kan gaan. Door gebruik te maken van de prospectieve risicoanalysemethode SAFER kunnen binnen deze processen risicomomenten worden opgespoord en aangepakt. Tijdens deze cursus wordt enerzijds ingegaan op een risicoanalyse van nieuw te ontwerpen laboratoriumprocessen voordat deze in de praktijk worden geïmplementeerd en anderzijds op al bestaande, in kaart gebrachte processen binnen het laboratorium die vanuit een gestructureerde risicoanalysemethode worden geanalyseerd. Doel is om mogelijke risicopunten te ontdekken en te borgen. Er wordt gebruikgemaakt van de SAFER-risicoanalysemethode. Deze methode is vanuit de HFMEA-risicoanalysemethode ontwikkeld. (HFMEA staat voor Healthcare Failure Mode and Effect Analysis.)
De gebruikte casussen hebben betrekking op de vakgebieden pathologie, klinische chemie en microbiologie.

Docent

De heer Norbert Boeren is meer dan 25 jaar werkzaam als analist in het medisch laboratorium in diverse functies, zowel binnen de pathologie als de klinische chemie, en houdt zich de laatste jaren intensief bezig met de toepassing van risicoanalysemethoden op het terrein van medische laboratoria. Ook is hij werkzaam als freelance docent.

Datum, tijd en locatie

Datum: naar verwachting 2022 (datum volgt later)
Tijd: 9.45 tot 16.30 uur
Locatie: NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Niveau

Post-hbo

UEC

9 UEC

Kosten

€ 316,- voor leden, € 410,-, voor niet-leden; koffie/thee, lunch en cursusboek zijn inbegrepen.

NVML-leden krijgen na deelname aan een NVML-nascholingsactiviteit automatisch € 30 korting op het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar!

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Inschrijving

Is gesloten.