Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Cursus Stagebegeleiding, het vervolg

De cursus Stagebegeleiding, het vervolg is bestemd voor mensen die eerder de cursus stagebegeleiding gevolgd hebben en behoefte hebben om na enkele jaren, hun kennis en vaardigheden op te frissen en verder te verdiepen (duur: 2 dagen).

 

Leerdoelen en opzet

In de cursus komen de volgende onderwerpen aanbod.
-        Organiseren en structureren van de stage

Een organisatie heeft meestal in de vorm van een stagewerkplan, een notitie, een SOP of in een stagecontract met school, op papier gezet hoe de stage vorm en inhoud geven zal worden. In de cursus zullen we stilstaan bij de vragen: Is de opzet zoals die in mijn organisatie op papier staat goed? Hoe werkt het in de praktijk uit?En wat kan ik doen om het te verbeteren?

-        Communiceren met stagiairs, collega’s en leidinggeven

Uw communicatievaardigheden zijn essentieel om uw taak als stagebegeleider goed te kunnen uitoefenen  We zullen ruim tijd nemen om de eerder opgedane kennis en vaardigheden op dat vlak op te frissen en verder vergroten.

-        Leren, coachen en instrueren

Iedere stagiair is anders en heeft een eigen manier om zich iets eigen te maken. Als stagebegeleider heeft u in de praktijk op den duur waarschijnlijk steeds beter leren inschatten hoe u de stagiair daarbij het beste kan ondersteunen. Daarbij zult u herhaaldelijk voor het dilemma staan: ga ik via het stellen van coachende vragen mijn stagiair verder helpen, of kies ik er voor om  mijn inzicht en kennis via uitleg en instructies met mijn stagiair te delen. In deze cursus zullen we nader stil staan bij zowel de coachingsvaardigheden, als de vaardigheid om effectief kennis over te dragen en instructies te geven. De skillslab-methode zal daarbij aan de orde komen.

De cursus heeft een praktisch karakter. Uw eigen praktijkervaring zal in de cursus worden betrokken. De tweede dag is er gelegenheid om met behulp van een trainingsacteur (communicatie)situaties rond te stage te oefenen.  Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd om aan de hand van enkele reflectievragen na te denken over de leervragen die u heeft en welke situaties uit u uw eigen praktijk zou willen inbrengen.

Docent 

Mw. Marjet Woudenberg of dhr. Guido Kuipéri (trainers en coaches van Bureau Beysterveld)

Datum, tijd en locatie

Data: tweedaagse cursus, dinsdag 3 en 10 december 2019
Tijd: van 10.00 tot 16.30 uur.
Locatie: NVML, Wilhelminapark 52 te Utrecht

Niveau

Post HBO

UEC

18 UEC op.

Kosten

Voor leden € 555,-  en voor niet-leden € 635,-
Hierbij is inbegrepen het cursusmateriaal, koffie/thee en een lunch tijdens de twee cursusdagen.
NVML-leden kunnen persoonlijk via de geld-terug-bon achteraf korting op de contributie krijgen.  

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers