Icon calendar arrow-circle-rightatcheckchevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightcloseiconlocklogo-analysesearchunlockuser

Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Algemeen

In verband met de regelmatige vraag naar een cursus statistiek voor analisten biedt de NMVL de cursus Statistiek voor analisten welke vanuit het Radboud Analisten Platform is ontwikkeld aan. Deze interactieve cursus is bedoeld voor analisten die experimenten opzetten en resultaten verwerken en beoordelen. In de veelheid aan statistische testen is het vaak lastig de juiste test bij de betreffende vraagstelling en metingen te kiezen. Gezien het gebruik van computers en het statistiek programma Graphpad wordt de cursus volledig door het Radboudumc Health Academy georganiseerd. De voertaal van de cursus is Engels.

Leerdoelen en opzet

De cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis die nodig is voor het ontwerpen en uitvoeren van (validatie)experimenten. Tevens leert u welke test het beste bij uw type vragen en resultaten gebruikt kan worden. De cursus wordt gegeven in een computerlokaal, u oefent de theorie van het uitvoeren van statistische testen met behulp van Excel en Graphpad direct in de praktijk. Graphpad heeft als voordeel dat er tutorials en oefeningen in zitten die in de cursus naar voren komen en ook zelf geoefend kunnen worden.
De cursus bestaat uit theorielessen gecombineerd met praktische oefeningen.

Programma

Eerste dagdeel: basis van de statistiek en het werken met statistiek programma Graphpad.
Tweede dagdeel: regressie, correlatie, methodevergelijking en calibratiecurves.
Derde dagdeel: uitleg over testen zoals t-test, ANOVA en chi square test.

Tijdens het tweede en derde dagdeel is het mogelijk zelf praktijkvoorbeelden aan te dragen, welke tijdens de lessen kunnen worden besproken, individueel of klassikaal.

Datum, tijd en locatie

Datum: 16 en 30 november, 14 december 2021
Tijd: van 09.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Radboudumc Health Academy, Nijmegen. Exacte lokatie volgt na inschrijving.

Niveau

Post HBO

UEC

De cursus statistiek voor analisten levert u 12 UEC op. Voor leden wordt dit automatisch in het EPD geplaatst.

Kosten

€ 265,-
Het cursusmateriaal is hierbij inbegrepen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

Aanmelding

Gaat via deze link:      www.radboudumc.nl/statistiekvooranalisten