Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Sinds 2000 heeft de NVML in samenwerking met een aantal Europese landen het Europees Professioneel Dossier (EPD) ontwikkeld en in gebruik genomen. Doel ervan is om leden te stimuleren bij te blijven in hun vak middels nascholingen en daarmee te bewijzen dat men professioneel geschoold is en blijft. In verschillende Europese landen is de wetgeving voor biomedisch laboratorium­medewerkers dusdanig, dat alleen het beroep uitgeoefend mag worden als men officieel kan aantonen een bepaald aantal uren ( uitgedrukt in UEC = Unité Euro Crédits) per jaar heeft behaald.

In de afgelopen jaren is gebleken dat het Europees Professioneel Dossier ook een goed hulpmiddel vormt voor laboratoria bij het opstellen van een kwaliteitssysteem; goed opgeleid en gekwalificeerd personeel is hierbij een voorwaarde.

Alle leden van de NVML die zich aangemeld hebben voor 1 mei 2008 hebben het papieren Europees Professioneel Dossier toegestuurd gekregen. Met het lanceren van de nieuwe website is de elektronische versie beschikbaar voor leden. Uiteraard is het geen verplichting dat alle leden van het papieren EPD nu overstappen naar het elektronisch EPD; het opnieuw invoeren is een tijdrovend karwei en het papieren EPD blijft dus gewoon gehandhaafd.

NVML-leden kunnen, als zij ingelogd zijn, hier hun eigen Europees Professioneel Dossier invullen met de nascholingen die zij afgelopen jaar/jaren gevolgd hebben. Ook is het mogelijk om zelf het dossier uit te printen.

Toelichting toekenning UEC