Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Op woensdag 8 juni zal de live WCD dag plaatsvinden met als onderwerp cervix-diagnostiek.

Deze bijeenkomst van de Werkgroep HoofdAnalisten Medische Microbiologie is alleen toegankelijk voor WHAMM-leden. Meer informatie volgt.