Wat doet de NVML?


De NVML is dé beroepsvereniging voor biomedisch laboratoriummedewerkers.

Wilt umeer weten over de doelstelingen en achtergronden van de NVML?
Ga dan naar Doelstelling & Historie.

Over de NVML-organisatie leest umeer bij Organisatie. Hier zijn ook de NVML-Statuten en het Huishoudelijk Reglement opgenomen.

De NVML heeft een Bestuur dat een aantal maal per jaar vergadert en de beleidslijnen uitzet.

Het bestuur vergadert op het Verenigingsbureau, waar ook de NVML-medewerkers hun werkplek hebben.

Verder kent de NVML een aanttal Commissies, Werkgroepen en Netwerken .

Tenslotte treft u hier aan de Ethische Beroepscode voor Biomedisch Laboratoriummedewerkers.