Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De NVML kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de NVML, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of het aanmaken van een account op de website aan de NVML verstrekt. De NVML kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer (werk en privé)
  • e-mailadres
  • werkgever
  • geboortedatum

Voor NVML-leden bewaart de NVML ook informatie over nascholingen, cursussen en congressen die gevolgd zijn plus de scholingen die u zelf aan de NVML doorgeeft.

Waarom de NVML deze gegevens heeft

De NVML verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) te corresponderen over uw inschrijving voor een cursus, congres, symposium of nascholing. Uw telefonische gegevens zijn nodig om u kunnen benaderen indien u schriftelijk niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de NVML uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van een cursus, congres of symposium.
Wanneer u NVML-lid bent houdt de NVML de cursussen, nascholingen en congressen bij die u bij de NVML volgt, plus alle scholing die u zelf doorgeeft aan de NVML. Dit in het kader van het Europees Professioneel Dossier.

Hoelang de NVML deze gegevens bewaart

De NVML bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat de NVML scholing aanbiedt, en elke laboratoriummedewerker verplicht is om regelmatig scholing te volgen, wordt een aangemaakte account bewaard tot maximaal drie jaar nadat men bij de NVML een scholingsactiviteit heeft geboekt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De NVML verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. De NVML verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar kerntaken, dat wil zeggen: 

  • voor de digitale verwerking van uw accountgegevens (Cayentis, PWT)
  • voor het kunnen volgen van e-learning (Ventevogel Mediaconcepten, Moodle)
  • voor het koppelen van accountgegevens aan de inschrijving voor nascholing (als boven)
  • voor het versturen van een digitale Nieuwsbrief aan de leden (MailChimp).

De NVML heeft met al deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze zijn op verzoek in te zien.

Website

De NVML registreert via haar website www.nvml.nl enkele gegevens (geanonimiseerd) via Google Analytics van het bezoek aan de website. Google Analytics wordt alleen toegepast voor intern gebruik om het bezoek aan onze website te analyseren en waar nodig te verbeteren en aan te passen.
In de e-learning omgeving, via de website www.e-learning.nvml.nl worden persoonsgegevens m.b.t. websitebezoek en gevolgde modules bewaard voor zolang deze personen deelnemen aan NVML e-learning; gegevens over examens (cijfers, aantal pogingen) worden maximaal 1 jaar bewaard.

Portretrecht

De NVML maakt op congressen en symposia foto’s. Deze worden met enige regelmaat gebruikt, bijvoorbeeld voor publicatie in het vakblad Analyse-visie, of digitaal voor de website of het NVML-jaarverslag.
Indien mogelijk tracht de NVML personen zo te fotograferen dat zij niet herkenbaar op de foto terecht komen. Indien zij wel herkenbaar zijn, behoudt de NVML zich het recht voor van publicatie. Door deelname aan een NVML-evenement verwachten we dat men inherent toestemming geeft om deze foto’s te gebruiken. Het is mogelijk om vooraf of binnen 24u na het maken van de foto aan te geven dat men zijn/haar foto niet gepubliceerd wil hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In principe kunt u zelf via het account dat u bij de NVMl heeft, uw gegevens aanpassen. Mocht dit om welke reden ook niet mogelijk zijn, dan kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De NVML zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De NVML neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oktober2018/NVML/JS

NVML
WIlhelminapark 52
3582 NM Utrecht
tel. 030-2523792